Radni ,,Za” projektem wdrażania programu ochrony powietrza

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Gdów radni podjęli decyzję o przystąpieniu Gminy Gdów do projektu zintegrowanego LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Tym samym nasza Gmina została jednym z 62 partnerów projektu. Celem programu jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Wartość projektu to około 17 mln euro (70 mln zł), z czego dofinansowanie unijne wynosi 42 mln zł. Projekt będzie realizowany do końca 2023 r.

Jednym z głównych działań projektu jest doradztwo dla mieszkańców Małopolski w zakresie najbardziej efektywnych sposobów ograniczenia emisji i źródeł finansowania, w tym zapobieganie ubóstwu energetycznemu poprzez działania służące oszczędności kosztów energii. Dodatkowo będzie można pozyskiwać środki zewnętrzne na działania ograniczające emisję zanieczyszczenia. Eko-daradcy będą również wspierać mieszkańców, aby i oni włączyli się w działania mające na celu zmniejszanie zanieczyszczeń powietrza.

[Not a valid template]

źródło: http://powietrze.malopolska.pl/life/

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content