Radni Gminy Gdów na kadencję 2018-2023 rozpoczęli pracę

W czwartek, 15 listopada odbyły się ostatnie obrady Rady Gminy kadencji 2014-2018. Na sesji obok bieżących spraw dokonano podsumowania kadencji.  Podczas obrad Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Ciężarkiem podziękowali zebranym za pracę w samorządzie oraz wręczyli pamiątkowe upominki i listy okolicznościowe. 

W sobotę, 17 listopada odbyła się I Sesja Rady Gminy Gdów wybranej na kadencję 2018-2023. Do czasu wyboru Przewodniczącego, obrady prowadził najstarszy wiekiem radny, Tadeusz Ciężarek.

Podczas sesji, Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej wręczył zaświadczenia o wyborze na radnych Gminy Gdów. W piętnastoosobowej Radzie przez najbliższe pięć lat pracować będą: Jerzy Badura, Krzysztof Chyrc, Marcin Ciężarek, Tadeusz Ciężarek, Zbigniew Gumułka, Dominika Linczowska, Jan Obrał, Józef Obrał, Jerzy Stachnik, Szczepan Stopa, Katarzyna Szostak, Grzegorz Tabor, Andrzej Warta, Zbigniew Włodarczyk i Jan Zawała. Następnie po odczytaniu roty ślubowania przez najmłodszego wiekiem radnego Jerzego Stachnika wszyscy złożyli uroczyste ślubowanie.

Rada Gminy Gdów w głosowaniu tajnym dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Został nim Tadeusz Ciężarek. Funkcje Wiceprzewodniczących Rady Gminy będą pełnić: Jan Zawała i Szczepan Stopa.

Podczas sobotniej Sesji Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej wręczył zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Gdów dla Zbigniewa Wojasa. Następnie odbyło się ślubowanie Wójta Gminy Gdów.

źródło: gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content