Rada Gminy jednogłośnie uchwaliła budżet gminy Gdów na 2019 rok

W czwartek, 13 grudnia podczas III Sesji Rady Gminy  jednogłośnie został uchwalony  budżet gminy Gdów na 2019 rok.  Projekt budżetu gminy Gdów na 2019 rok wraz z uzasadnieniem przedstawiła skarbnik gminy Gdów Katarzyna Lisowska. Wcześniej projekt budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Dochody gminy Gdów w 2019 roku zaplanowano na kwotę 86 000 000 zł., a wydatki wyniosą 86 228 000 zł. Deficyt to 228000 zł. Tradycyjnie największe nakłady finansowe zostały zaplanowane na oświatę. Następnie jednogłośnie uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową (wcześniej projekt WPF pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa).

W czasie III Sesji Rady Gminy ustalono także wynagrodzenie wójta Gminy Gdów. Będzie ono wynosić 10 620 zł. brutto (około 6 200 zł. „na rękę”). Po podjęciu wszystkich uchwał i zrealizowaniu porządku obrad prowadzący zakończył sesję. Treści podjętych uchwał zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content