Przesyłajcie zdjęcia świątecznie ozdobionych budynków – trwa noworoczny konkurs on-line

Wspólnie z Centrum Kultury w Gdowie serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie on-line na „Najpiękniej świątecznie ozdobiony budynek” w gminie Gdów.

Celami konkursu są:

  1. Zachęcenie mieszkańców do dbałości o estetykę domu/budynku i posesji.
  2. Rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności mieszkańców gminy.
  3. Promocja nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych.
  4. Podniesienie estetycznego wyglądu budynków w gminie Gdów.
  5. Pielęgnowanie zwyczajów i tradycji świątecznych.
  6. W dobie pandemii wniesienie do naszej rzeczywistości światła, nadziei i podkreślenie piękna świątecznego czasu.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Gdów i organizacji/firm działających na terenie gminy Gdów.

W konkursie uczestniczyć mogą właściciele lub użytkownicy domów lub budynków przeznaczonych do różnej działalności.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do poniedziałku 10 stycznia 2022 r. na adres: konkursy@ck.gdow.pl zgłoszenia wraz z sześcioma zdjęciami budynku (trzy zdjęcia dzienne i trzy wykonane po zmroku).

Jedna osoba pełnoletnia może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

Uczestnik konkursu musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością lub zgodę właściciela nieruchomości do dysponowania budynkiem (NIE NALEŻY ICH PRZESYŁAĆ).

Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje regulamin, zobowiązuje się do jego przestrzegania i spełnia warunki w nim określone.

Spośród nadesłanych zdjęć komisja nagrodzi 5 posesji w kategorii dom rodzinny i 3 budynki, które zostaną zgłoszone przez organizacje/firmy działające na terenie gminy Gdów. Dodatkowo 1 zdjęcie wykonane nocą z każdego zgłoszenia zostanie poddane do oceny publiczności na portalu społecznościowym.

Informacje pod numerem telefonu: 512 186 807  lub mailowo: sekretariat@ck.gdow.pl  .

Ogłoszenie wyników nastąpi 14 stycznia 2022 r. na stronie internetowej www.ck.gdow.pl .

Na zwycięzców i wyróżnionych czekają nagrody.

Patronat nad konkursem objął portal i gazeta „Mój Gdów”.

Zachęcamy do udziału w konkursie.

***

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA W PDF

KARTA ZGŁOSZENIA W WORD

Źródło: www.ck.gdow.pl

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content