Przedszkole w Szczytnikach: Powstał większy parking. Teraz czas na elewację

Trwają roboty związane z zagospodarowaniem terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Szczytnikach. Powstały tam dodatkowe miejsca parkingowe, a obecnie prowadzony jest remont elewacji budynku.

Zakres zadania związanego z powiększeniem parkingu obejmował m.in. przebudowę ogrodzenia, roboty ziemne, niwelację części istniejącego placu, wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego i utworzenie kolejnych miejsc postojowych.

Ponadto, podczas wakacji prowadzony jest remont elewacji Przedszkola Samorządowego w Szczytnikach. Zakres prac obejmuje m.in: remont elewacji (docieplenie styropianem w tym obramienia okien), remont instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiarów piorunochronnych i dostarczeniem protokołów z badań, oczyszczenie cokołu z piaskowca. Wartość prac to około 50 000zł. Wykonawcą robót jest: KAM-BUD Kamila Guzik, os. XX-Lecia PRL 7/24, 32-340 Wolbrom. Firma przedstawiła najkorzystniejszą propozycję spośród 8 złożonych ofert.

Źródło: www.gdow.pl

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content