Projekt „Przedsiębiorca z PO WERem!”

Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A w partnerstwie z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Szkoły i Handlu w Oświęcimiu/Społeczną Szkołą Zarządzania i Handlu.

Cel główny projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych (18 – 29 r. życia), w tym: osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędach Pracy, które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 zamieszkałych i/lub uczących się w na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego [KOM] poprzez udzielanie 257 dotacji na założenie przez osoby młode nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw w okresie do 30.06.2023 r.

Planowane efekty projektu:

  •     257 osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu
  •     257 osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu
  •     257 osób, które podjęły działalność gospodarczą

Okres realizacji projektu: od 01.02.2021 r. do: 30.06.2023 r.

Obszar realizacji projektu: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki, Miasto Kraków.

Oferowane wsparcie:

– szkolenia mające na celu przygotowanie merytoryczne i praktyczne do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,

– wsparcie eksperta dotacyjnego,

– dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł,

– finansowe wsparcie pomostowe

Całkowita wartość projektu: 9 970 893,05 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 9 857 979,05 zł.

 

Nabory prowadzone są odrębnie przez:

Partnera Projektu: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

Biuro projektu:

32-600 Oświęcim, ul. Gospodarcza 24

tel. 33 844 73 44, czynne od pon. do pt. w godz. 8.00 – 16.00

e-mail: przedsiebiorcazpowerem@cbmz.pl

 

Partnera Projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły i Handlu w Oświęcimiu/Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu.

Biuro projektu:

32-600 Oświęcim, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7

tel. 33 847 54 73, czynne od pon. do pt. w godz. 8.00 – 16.00

e-mail: przedsiebiorcazpowerem@szih.pl

szih.pl/

Szczegółowe informacje: cbmz.pl/przedsiebiorca-z-powerem

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content