Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gdowa wyłożony do wglądu

Do 10 maja 2017 r, w siedzibie Urzędu Gminy Gdów, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej urzędu, pod adresem: www.gdow.pl, w zakładce: Planowanie przestrzenne wyłożony jest do wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gdów w jego granicach administracyjnych – Obszar B, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r, o godzinie 11:00. Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2017 r (włącznie).

Więcej informacji znajduje się na stronie: gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content