Program „Moja Woda”- masz szansę na dofinansowanie do 5000 zł

22 marca ruszyła druga edycja Programu „Moja Woda”. Wnioski o dotacje do 5 000 zł. na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe i roztopowe mieszkańcy mogą składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości , na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny  z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowanie z Programu Moja Woda. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.

Finansowanie obejmuje zakup, dostawę, montaż, budowę, uruchomienie instalacji:
– do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania)
– do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne, „oczka wodne”)
– do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń)
– do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń
– do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych) (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej).

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania/wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji.

Warunki: minimalna wartość kosztu zadania 2 000 zł, minimalna łączna pojemność zbiornika/ów 2 m3.
Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 000 zł.
Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r. ale inwestycja nie może być zakończona przed wpłynięciem wersji papierowej wniosku do Funduszu.
Nabór wniosków ma charakter ciągły w okresie od 22 marca 2021 r.  do czasu rozdysponowania puli środków.

Szczegółowe informacje oraz dokumentację dot. projektu znajdziesz na stronie: www.wfos.krakow.pl- zobacz tutaj

 

źródło: https://www.wfos.krakow.pl/

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content