Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gdowie  w związku z ogłoszeniem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” zaprasza do kontaktu osoby niepełnosprawne chcące korzystać z usług asystenta oraz osoby, które chciałby podjąć pracę w charakterze asystenta.

Aby móc skorzystać z pomocy należy posiadać aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym i chcą skorzystać z usług Asystenta.

Program zapewnia pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym w formie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przyznawaną pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Korzystanie z usług asystentów osobistych będzie bezpłatne.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe, itp.);
  2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  4. załatwianiu spraw urzędowych;
  5. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  6. korzystaniu z dóbr kultury (muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy, itp.).

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).

Więcej informacji na stronie: zobacz tutaj

Jednocześnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie informuje, że poszukuje osób chętnych do  pracy na stanowisku: Asystent Osoby Niepełnosprawnej.

Osoby, które mogą świadczyć usługi asystenta muszą spełnić  wymagania:

– posiadać  dyplom  potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej    lub

– wykształcenie przynajmniej średnie i posiadanie przynajmniej roczne , udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

Osoby zainteresowane korzystaniem z usług asystenta osoby niepełnosprawnej bądź pracą w charakterze asystenta proszone są o kontakt telefoniczny 12 251-42-38 wew. 221 lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdowie ul. Myślenicka 145.

 

źródło: http://www.gops.gdow.pl/

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content