Program „500 +”. Ile wniosków złożono w Gminie Gdów?

Od 1 kwietnia 2016 r. do 22 kwietnia 2016 wpłynęło 1038 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Do końca kwietnia planowana jest realizacja wypłaty świadczenia wychowawczego w kwocie około 100.000,00 zł.

Przypominamy iż, ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego, w przypadku złożenia wniosku w terminie  od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r., następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami w sposób wskazany przez wnioskodawcę.

źródło: GOPS  w Gdowie

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content