Prezentacja monografii pt. „Gmina Gdów – od średniowiecza do współczesności” autorstwa Włodzimierza Chorązki

14 listopada 2021 r. o godzinie 16:00 w Gminnej Hali Sportowej w Gdowie miała miejsce prezentacja monografii pt. „Gmina Gdów – od średniowiecza do współczesności”, opisująca dzieje Gminy Gdów.

Na początku uroczystości Wójt Gminy Gdów – Zbigniew Wojas opowiedział jak powstawała publikacja, omówił jej zawartość oraz zachęcił do zapoznania się z nią. Wręczył również kwiaty autorowi książki panu Włodzimierzowi Chorązce z Uniwersytetu Jagielońskiego, a także osobom, które w szczególny sposób angażowały się w opracowanie monografii – pani Teresie Kaczmarczyk – emerytowanej nauczycielce i jednocześnie Prezes Stowarzyszenia „Historia i Tradycja” oraz panu Janowi Zawale – wieloletniemu dyrektorowi dawnego Gimnazjum im. św. Brata Alberta w Gdowie, a obecnie wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Gdów.

Prowadząca uroczystość – pani Kierownik Edyta Trojańska – Urbanik przedstawiła pokrótce historię każdej z miejscowości naszej gminy oraz wybrane rozdziały. Fragmenty publikacji zostały odczytane przez panią Alina Chechelską, gdowiankę, aktorkę Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego w Katowicach, pana Krzysztofa Bocheneka, aktora Teatru Bagatela w Krakowie., panią Teresę Kaczmarczyk. O Pierzchowie i urodzonym w tej miejscowości generale Janie Henryku Dąbrowskim opowiedział ułan mjr Włodzimierz Wowa – Brodecki, natomiast młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Pierzchowie przedstawiła krótki program artystyczny. O monografii opowiadał również sam autor.

Wśród osób obecnych na uroczystości promocji publikacji obecni byli także między innymi Poseł na Sejm RP Władysław Kosiniak – Kamysz, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk, Zastępca Wójta Gminy Gdów Grzegorz Piętak, Sekretarz Gminy Gdów Bożena Malarczyk, Przewodniczący Rady Gminy Gdów Tadeusz Ciężarek wraz z radnymi gminy, radni powiatowi, Dyrektor Centrum Kultury w Gdowie- Wioleta Chmiela, dyrektorzy szkół, sołtysi, przedstawiciele KGW oraz OSP, słuchacze gdowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Komendant Komisariatu Policji w Gdowie Krzysztof Mistarz. Uroczystość uświetniła obecność Krakowskiego Szwadronu Ułanów im. Józefa Piłsudskiego oraz występ Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Gminy Gdów, która w tym roku obchodzi Jubileusz 55 – lecia działalności.

Publikacja (…) to kompendium informacji o dziejach Gminy Gdów. Jest to usystematyzowana baza wiedzy o najistotniejszych wydarzeniach na przestrzeni wieków. Kto wie, być może w przyszłości stanie się ona punktem wyjścia do zgłębienia poszczególnych treści i spisania kolejnych tomów naszej historii – mówił Wójt Zbigniew Wojas. 

 

Publikacja zawiera podstawowe informacje o gminie Gdów oraz zarys jej dziejów, historię oświaty gdowskiej po 1945 roku, opisy instytucji, organizacji i stowarzyszeń, kościołów i zabytków gminy, a także dzieje sołectw i życiorysy sławnych i zasłużonych dla gminy Gdów.

 

Monografię można zakupić w Centrum Kultury w Gdowie w cenie 60 zł. W najbliższym czasie będzie również można skorzystać ze sprzedaży wysyłkowej.

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content