Pracodawcy poszukiwani- trwa nabór pracodawców oferujących miejsca płatnych wakacyjnych staży

Trzeci rok z rzędu Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce prowadzi nabór pracodawców oferujących miejsca płatnych wakacyjnych staży dla uczniów szkół objętych projektem „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim”. Termin zgłoszeń dla przedsiębiorców upływa 15 marca 2019 roku. Pracodawca przyjmujący uczniów na staż wakacyjny nie ponosi żadnych kosztów związanych z pracą stażysty, może także liczyć na zwrot kosztów organizacji stażu nawet do 1500 zł za jedną osobę.

Staże będą realizowane w okresie  od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 roku. W trakcie stażu każdy z uczniów musi obligatoryjnie przepracować minimum 150 godzin. Spełniając wyżej wskazanym wymóg  stażysta  może liczyć na stypendium stażowe płatne ze środków projektu, które wynosi 1500,00 zł brutto – zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wielickiego Nr XXXIII/223/2017 z dnia 7 września 2017 roku. Stypendium nie jest opodatkowane i objęte składkami na ubezpieczenie społeczne, zatem stypendysta otrzymuje kwotę 1500,00 zł.  Przedsiębiorca przyjmujący ucznia/uczniów na staż może uzyskać refundacje kosztów organizacji stażu do kwoty 1500 zł na osobę. Refundacji podlegają między innymi koszty opiekuna stażysty,  koszty zakupu odzieży roboczej, zużywalne wyposażenie stanowiska pracy, czy koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP stażysty itp.W ramach środków dla przedsiębiorców nie przewiduje się możliwości refundacji wyposażenia stanowisk pracy, w tym środków trwałych (wyjątkiem są tutaj elementy wyposażenia specjalnego dla osób niepełnosprawnych).

Zgłoszenia można przesyłać na adres: pawel.luczynski@powiatwielicki.pl lub w formie papierowej na adres: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce ul. marsz. J. Piłsudskiego 105; 32-020 Wieliczka w terminie do dnia 15 marca 2019 roku.

Szczegółowe informacje o zasadach realizacji staży oraz formularz zgłoszeniowy dla przedsiębiorców znajdują się w ogłoszeniu zamieszonym w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum: http://www.pckziu.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/rpmp100201-12-024116-3/

Dotychczas w ramach realizacji projektu z wakacyjnych staży skorzystało 185 uczniów i uczennic szkół biorących udział w projekcie. W poprzednich latach liczba zgłoszonych miejsc staży przekraczała zarówno liczbę chętnych do udziału w stażach, jak i ilość miejsc wynikającą z realizowanego projektu. W roku szkolnym 2017/2018 zorganizowano staże między innymi w:  Fundacji Zamek Królewski, z siedzibą w Niepołomicach, Hotelu „NOVUM” w Niepołomicach, Hotelu „Niepołomice, Powiatowym Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców z siedzibą w Wieliczce, Centrum Kultury w Gdowie,  Powiatowym Parku Rozwoju spółka z o.o., Karcher Sp. z o.o., Nowoczesne Centrum Technologii Informatycznych NCTI w Wieliczce, Biurze Rachunkowym Żaneta Konopka, Biurze Rachunkowym „SUKCES”; Kopalni  Soli „WIELICZKA” S.A.; PSS „SPOŁEM” z siedzibą w Wieliczce, Kopalni Soli „Wieliczka’’ Trasa Turystyczna Sp. z o.o. W roku 2018/2019 zaplanowano co najmniej 60 miejsc stażu, ale liczba w przypadku dużego zainteresowania uczniów i przedsiębiorców może zostać zwiększona dzięki wygospodarowanym w projekcie oszczędnościom.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

 

 

 

źródło: Powiat Wielicki

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content