Pozyskaj fundusze na termomodernizację budynku

WFOŚiGW w Krakowie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Jawor”, z którego właściciele budynków mieszkalnych mogą pozyskać fundusze na termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Zakres działań programu JAWOR może obejmować: ocieplenie ścian zewnętrznych budynków; ocieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją; ocieplenie stropów piwnic; wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych

Koszty kwalifikowane to:
– koszty wykonania prac budowlanych wraz z niezbędnymi materiałami, (ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich, itp.),
– inne koszty, o ile Fundusz uzna je za niezbędne do prawidłowego wykonania termomodernizacji,
– koszty wykonania audytu energetycznego/opracowania zawierającego opis stanu istniejącego termo modernizowanego obiektu, możliwych do wykonania działań mających na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących lub przyszłych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, wraz z wyliczeniem oszczędności energii.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej WFOŚiGW w Krakowie.

Ponadto informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego unieważnił przetarg mający wyłonić audytów, którzy mieli wykonać niezbędne badania i pomiary w związku z realizacją projektu dotyczącego wymiany źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w gminie Gdów. W związku z powyższym czas przeprowadzenia profesjonalnych przeglądów ulega przesunięciu, jednak na chwilę obecną Urząd Marszałkowski nie podaje nowego terminu.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content