Pożegnanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczytnikach

W zeszłym tygodniu odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów do czterech placówek oświatowych.  W komisjach konkursowych zasiadali przedstawiciele organu prowadzącego, przedstawiciele organu nadzoru pedagogicznego –  wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Krakowie, członkowie Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców z danej placówki, a także przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego. W przedszkolach w Gdowie i Szczytnikach oraz szkole w Bilczycach dyrektorami pozostaną dotychczasowe szefowe, natomiast w szkole w Szczytnikach nowym dyrektorem zostanie Marcin Korbut, zastępując Wojciecha Biernata, który nie przystąpił w tym roku do konkursu. Zmiana na stanowisku dyrektora nastąpi również w Szkole Podstawowej w Książnicach, ponieważ dotychczasowy dyrektor Grzegorz Piętak od 1 lipca br. został powołany na stanowisko zastępcy wójta gminy Gdów. O tym, kto go zastąpi na stanowisku dyrektora informacja ma zostać podana niebawem.

W czasie ostatniej narady dyrektorów Wójt Zbigniew Wojas złożył na ręce wieloletniego dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczytnikach Wojciecha Biernata podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz szkoły, działalność społeczną oraz propagowanie działań sportowych i prospołecznych.

Wojciech Biernat pełnił funkcję dyrektora szkoły przez 20 lat. Dziś podsumowuje te lata pracy, oraz pragnie podziękować raz jeszcze, tym, którzy wspierali go przez ten czas:

W okresie sprawowania funkcji dyrektora udało się zrealizować wiele zamierzeń. Wokół szkoły pojawiła się biologiczna oczyszczalnia ścieków, plac zabaw dla dzieci, ogrodzenie, utwardzony parking oraz nastąpiła rekultywacja boiska szkolnego (trawiastego). Mnóstwo zmian zostało dokonanych w szkole, gdzie poza stałymi naprawami wykonano kapitalny remont łazienek, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, adaptację pomieszczeń na świetlicę, sklepik szkolny i klasy lekcyjne. Szkoła objęta została monitoringiem wizyjnym, podłączona do sieci światłowodowej, do klasopracowni został zakupiony nowoczesny sprzęt (pomoce, komputery, tablice multimedialne). Również na potrzeby imprez szkolnych zakupiono nowoczesny sprzęt AGD oraz zakupiono nowe meble i wyposażenie do kuchni.

Dokonania te nie byłyby możliwe bez pomocy rodziców, lokalnej społeczności i gminy Gdów. 14 pikników, 16 akcji mikołajowych i 8 zabaw przyczyniło się do pozyskania łącznie 330 000 złotych, które zostały przeznaczone na potrzeby szkoły, uczniów i nauczycieli. Jestem ogromnie wdzięczny wszystkim ludziom, którzy pomogli mi w realizacji planów. Sam nie byłbym w stanie tego osiągnąć, dlatego bardzo dziękuję wszystkim  za okazaną pomoc.

Moje dyrektorowanie to nie tylko inwestycje, ale także dbanie o efekty kształcenia. Temu służyły wieloletnie wspólne działania z nauczycielami na  rzecz rozwoju dzieci, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozwijania zainteresowań. Udało mi się zgromadzić wokół siebie wspaniałych nauczycieli, ludzi z pasją, realizujących wzorowo obowiązki. Niejednokrotnie na moją prośbę społecznie wykonywali wiele rzeczy, bo dobro dzieci jest i będzie dla mnie najważniejsze. Wyniki egzaminów napawają dumą, gdyż w ciągu tych 20 lat niejednokrotnie udało się osiągnąć wysokie wyniki. Również wiele zawdzięczam pracownikom obsługi i administracji, którzy z wielką sumiennością wykonywali swoje obowiązki, dbając codziennie o ład i porządek w szkole. 20 lat pracy to także prawie 400 absolwentów, którzy mam nadzieję osiągnęli sukcesy zawodowe i w życiu osobistym.

Od wielu lat starałem się przekazać uczniom pasję do sportu, namawiając ich do jego uprawiania. Dało to efekty w postaci wielkich sukcesów sportowych w skali ogólnopolskiej. Poprzez sport szkoła stałą się rozpoznawalna w całym kraju, co przyniosło promocję nie tylko nam, ale i gminie Gdów. Nasi uczniowie zasilają okoliczne kluby, gdzie kontynuują swoje kariery sportowe. Do dziś działa w szkole UKS, który realizuje zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.

Na koniec pragnę jeszcze raz gorąco podziękować wszystkim nauczycielom, rodzicom, uczniom, organizacjom społecznym (KGW, OSP, Rady Sołeckie, Rada Rodziców) i sponsorom za wspólne inicjatywy, pomysły, wkład włożony w rozwój szkoły i życzyć kolejnych efektywnych działań w następnych latach.

Wojciech Biernat

zdj. Urząd Gminy w Gdowie

Wspomnieniowo:

zdj: UG Gdów, Szkoła Podstawowa w Szczytnikach

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content