Powstanie 100 przydomowych oczyszczalni ścieków

Powstanie 100 przydomowych oczyszczalni ścieków

W Szczytnikach, Świątnikach Dolnych, Wiatowicach, Cichawie, Czyżowie i Zborczycach powstanie 100 przydomowych oczyszczalni ścieków. Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas podpisał umowę z wykonawcą (Michał Gojżewski Ekodren – Naturalne Systemy Oczyszczania (03-642 Warszawa ul. Penelopy 17).

Projekt przewiduje powstanie oczyszczalni przy 100 gospodarstwach domowych znajdujących się na liście podstawowej. Na liście rezerwowej są kolejne 62 miejsca. W ramach zadania o nazwie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gdów”, którego beneficjentem jest Gmina Gdów, przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej (w tym pozyskanie map) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i z uzyskaniem pozwoleń na wykonanie robót poprzez złożenie zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami do Starosty Wielickiego;  budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. Wartość inwestycji wynosi 2 157 973,50zł, a wartość dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to 1 066 836,00zł.

Maksymalny termin realizacji zadania to pierwsza połowa 2023 roku.

Źródło: Oprac. na podstawie www.gdow.pl.
Foto: Gmina Gdów.

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content