Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce informuje o dostępnych formach wsparcia realizowanych przez Urząd

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce informuje o dostępnych formach wsparcia realizowanych przez wielicki Urząd.

1) Formy pomocy dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców:
a) Staże – w trybie ciągłym trwa nabór wniosków o zorganizowanie staży dla osób bezrobotnych; informacje dostępne są tutaj:
Nabór wniosków dla osób młodych do 30 roku życia: zobacz tutaj
Nabór wniosków dla osób powyżej 30 roku życia: zobacz tutaj

b) Bon szkoleniowy – w trybie ciągłym trwa nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia; informacje dostępne są tutaj: zobacz tutaj

c) Prace interwencyjne w trybie ciągłym trwa nabór wniosków dla pracodawców o zorganizowanie prac interwencyjnych; informacje dostępne są tutaj:
Nabór wniosków dla osób młodych do 30 roku życia: zobacz tutaj
Nabór wniosków dla osób powyżej 30 roku życia: zobacz tutaj

d) Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;
informacje dostępne są tutaj: zobacz tutaj

2)Formy pomocy przedsiębiorcom i pracodawcom w ramach tzw. tarczy antykryzysowej:
a) Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd), informacje dostępne są tutaj: zobacz tutaj
b) Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda), informacje dostępne są tutaj: zobacz tutaj
c) Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc), informacje dostępne są tutaj: zobacz tutaj
d) Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb), informacje dostępne są tutaj:
zobacz tutaj
e) Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze), informacje dostępne są tutaj: zobacz tutaj
f) Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce  organizacyjnej (art. 15zze2), informacje dostępne są tutaj:
zobacz tutaj

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content