Powiatowy Urząd Pracy – ograniczenie w bezpośredniej obsłudze klientów

Mając na względzie szczególne okoliczności związane z sytuacją epidemii w kraju, od 2 listopada 2020r. do odwołania Powiatowy Urząd Pracy będzie zamknięty dla bezpośredniej obsługi klientów. W przypadku wystąpienia konieczności załatwienia wyjątkowo ważnych i pilnych spraw należy poprzedzić przyjście do urzędu kontaktem telefonicznym w celu umówienia spotkania z pracownikiem.

Pozostałe osoby prosimy o kontakt telefoniczny, za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub za pomocą skrzynki E-PUAP.

W przypadku składania dokumentów papierowych należy korzystać z usług operatora pocztowego lub pozostawienie pisma w skrzynce na korespondencję, umieszczonej przy drzwiach wejściowych.

Obowiązkowe wizyty u doradców klienta realizowane będą w formie zdalnej (telefonicznie lub mailowo).

W okresie, w którym budynek urzędu pozostanie zamknięty dla klientów nie będzie możliwe bezpośrednie rejestrowanie osób bezrobotnych.

Rejestracja elektroniczna osób posiadających podpis elektroniczny lub profil zaufany pozostaje bez zmian poprzez stronę: www.praca.gov.pl

Telefony kontaktowe:

Sekretariat :    12/278-39-98 ,    e-mail: sekretariat@pupwieliczka.pl

Dział Ewidencji i Świadczeń: 12/289-70-38, 12/289-70-37

Dział Indywidualnej Obsługi Klienta:  12/289-70-42, 12/289-70-22, 12/289-70-23, 12/289-70-15

Dział Programów Rynku Pracy: 12/289-70-13, 12/289-70-14, 12/289-70-34, 12/278-70-11.

Osoby  powracające z zagranicy, które będą się rejestrowały jako osoby bezrobotne, a w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, pracowały w państwach członkowskich Unii Europejskiej, pozostałych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii:

  • w przypadku rejestracji nie elektronicznej  do dokumentów do rejestracji jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy, składają wniosek o ustalenie prawa do zasiłku z tytułu bezrobocia po pracy za granicą wraz z załącznikami celem zaliczenia okresu zatrudnienia za granicą (państwa UE/EOG i Szwajcarii). Wniosek do pobrania na stronie WUP w Krakowie (wypełniony wniosek wraz z czytelnym podpisem przesłany pocztą lub wrzucony do skrzynki znajdującej na budynku PUP w Wieliczce lub w miejscu wrzutu na drzwiach urzędu zostanie za pośrednictwem PUP w Wieliczce przesłany do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie).

Dopuszcza się składanie dokumentów do rejestracji w formie papierowej poprzez wrzucenie kompletu niezbędnych dokumentów do skrzynki na korespondencję:

Niezbędne dokumenty do rejestracji znajdują się w załączniku poniżej.

Prosimy o nie przesyłanie kserokopii dowodów tożsamości tylko wypełnienie oświadczenia dotyczącego dowodu tożsamości.

Prosimy o dokładne wypełnianie wszystkich pozycji w formularzu internetowym i podanie aktualnego numeru telefonu do kontaktu !!!

Złożenie niepodpisanych i nie kompletnych dokumentów oraz brak numeru kontaktowego skutkować będzie odmową uznania za osobę bezrobotną.

Załączniki

Karta rejestracyjna.pdf (pdf, 392 KB)

Wymagane dokumenty do rejestracji.pdf (pdf, 144 KB)

Wniosek o rejestrację jako osoba bezrobotna.pdf (pdf, 172 KB)

Oświadczenie o dochodach.pdf (pdf, 149 KB)

Oświadczenie o przelewanie świadczenia na konto.pdf (pdf, 79 KB)

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych.pdf (pdf, 78 KB)

Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia.pdf (pdf, 89 KB)

Informacja dla osób zarejestrowanych.pdf (pdf, 11908 KB)

Oświadczenie dotyczące dowodu tożsamości.pdf (pdf, 96 KB)

 

źródło: wieliczka.praca.gov.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content