Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce Dział Pieczy Zastępczej, poszukuje kandydatów do pełnienie funkcji rodziców zastępczej.

Poszukuje osób gotowych stworzyć Nowy Dom dzieciom, które z różnych powodów nie mogą pozostać w swoim dotychczasowym środowisku rodzinnym.

Poszukuje rodzin, które pomimo napotkanych trudności obdarzają dzieci miłością i szacunkiem oraz takich, które są gotowe dać dzieciom możliwość wzrastania we właściwych warunkach dostosowanych do ich potrzeb.

Rodzina zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim. Rodzice zastępczy mogą być bezdzietni, lub posiadać własne dzieci.

Powiat Wielicki zapewnia środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dziecka  w rodzinie zastępczej, specjalistyczne szkolenia i wsparcia specjalistów.

Osoby i rodziny, które są zainteresowane zastępczym rodzicielstwem proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce z siedzibą przy ulicy Niepołomskiej 26G:

– telefonicznie  – numer: 12 288-02-20

– e-mail:: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl

– osobiście, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content