Postaw na rozwój – zwiększ możliwość!

Firma Michał Cichoń PRO STUDIO zaprasza do udziału w projekcie pt. „Postaw na rozwój – zwiększ możliwość!” nr PRMP.08.02.00-12-0072/18 realizowanego w ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa.
Wsparcie skierowane jest do osób zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego w wieku 30 lat i więcej  pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo) należących do co najmniej jednej z grup:
· Osoby powyżej 50 roku życia
· Osoby długotrwale bezrobotne
· Osoby o niskich kwalifikacjach
· Kobiety
· Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 roku życia

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 – 31.05.2020 r.
 
Firma oferuje:
– bezpłatne szkolenia dopasowane do twoich potrzeb – np. komputerowe, język angielski, sprzedawca, pracownik biurowy, wózki widłowe, grafika komputerowa, profesjonalne utrzymanie czystości;
– stypendium szkoleniowe – 6,65 zł za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu
– płatne staże zawodowe – 3-miesięczne oraz możliwość zatrudnienia po stażu
-wsparcie doradcy klienta i doradcy zawodowego, pośrednika pracy, trenera zatrudnienia wspieranego,
– poradnictwo psychologiczne i coaching
– dodatkowe formy wsparcia – dostosowane indywidualnie do każdego uczestnika

Ponadto zapewnia:
• zwrot kosztów dojazdu,
• materiały na zajęcia,
• poczęstunek podczas zajęć,
• zwrot kosztów opieki nad osobą zależną
• opiekę personelu
 
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
 
Liczba miejsc jest ograniczona.
 
Zapraszamy do kontaktu:
tel. 570 400 421
tel. 530 586 153
e-mail: prostudio.mc@gmail.com
e-mail: k.michalik@printstudio.com.pl

Źródło: pro-studio.org.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content