Porady prawne z zakresu prawa cudzoziemców oraz porady prawne w językach obcych / Правова консультація у сфері права іноземців та юридична консультаці

W ramach systemu nieodpłatnej pomocy Ministerstwo Sprawiedliwości zainicjowało zbudowanie sieci punktów specjalistycznych. W szczególny sposób przydatne okazać się powinny punkty specjalizujące się w dziedzinie pomocy cudzoziemcom, w których do dyspozycji są specjaliści posługujący się językami obcymi.

Nieodpłatna pomoc prawna jest także udzielana w Urzędzie Gminy w Gdowie przez radcę prawnego wskazanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.   Z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać w poniedziałki w godz. 12:30 – 16:30, we wtorki i w środy w godzinach 7:30 – 11:30 oraz w piątki w godzinach 9:00 – 13:00, z kolei pomoc prawna w języku angielskim jest możliwa w czwartki w godzinach od 11:30 – 15:30.  

System nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) pozostaje do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców. Nie jest konieczne uprzednie złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Pomoc powinna zostać udzielona w najbliższym pracującym stacjonarnie punkcie. Możliwe jest jednak również skorzystanie z pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w każdym z punktów udostępniających pomoc zdalną lub mieszaną. Aktualna lista punktów, w których udzielane są porady prawne z zakresu prawa cudzoziemców oraz porady prawne w językach obcych dostępna jest  TUTAJ.

***

У рамках системи безоплатної допомоги Міністерство юстиції ініціювало будівництво мережі спеціалізованих пунктів. Особливо корисними повинні виявитися пункти, що спеціалізуються у сфері допомоги іноземцям, в яких є спеціалісти, які володіють іноземними мовами. Актуальний перелік пунктів, де надаються юридичні консультації у сфері права іноземців та юридичні консультації іноземними мовами, доступний за адресою:

https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/pomoc_dla_ukrainy,63

Źródło: Powiat Wielicki.

 

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content