Mieszkańcy gminy wzięli udział w spotkaniu dotyczącego programu „Czyste powietrze”

W poniedziałek, 1 października odbyło się w Gdowie spotkanie informacyjne dotyczące realizacji programu „Czyste powietrze”.  Pani Anna Synowiec, doradca energetyczny, działająca w strukturze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przedstawiła zgromadzonym zasady działania programu oraz informację na temat wypełniania wniosku aplikacyjnego. 

W ramach programu „Czyste powietrze” właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się  o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację budynku. Osoby posiadające zgodę na rozpoczęcie budowy mogą starać się o dofinansowanie do zakupu źródła ciepła. 

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym i waha się w przedziale od 30 do 90% kosztów kwalifikowanych. Minimalny koszt kwalifikowany, który pozwala o ubieganie się o dofinansowanie wynosi 7 tys. zł, natomiast maksymalne koszty kwalifikowane w ramach dotacji to 53 tys. zł. 

Nabory wniosków dla mieszkańców Gminy Gdów prowadzone są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

źródło: gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content