Pomysł na Gdów

Nowoczesna Hala Sportowa pełniąca zarówno funkcje sportowe jak i kulturalne, strefy rekreacji na Zarabiu, miejsca aktywnego wypoczynku, ścieżki spacerowe i rowerowe, obwodnica wyprowadzająca ruch samochodów z centrum miejscowości to tylko najważniejsze z elementów, dzięki którym „stolica” naszej gminy zmienia się na naszych oczach. Na intensywne tempo rozwoju zwracają uwagę szczególnie odwiedzający nas goście czy wczasowicze. Mieszkańcy mniej, bo szybko przyzwyczajamy się do nowego krajobrazu i zapominamy jak było wcześniej. Gdów z roku na rok jest ładniejszy, bardziej zadbany, z bogatą ofertą propozycji kulturalnych i możliwości aktywnego spędzenia czasu wolnego – mówi jedna z pań wypoczywających co roku w lecie nad Rabą. Nigdy nie pomyślałabym, że jest to wieś. Wygląda na małe, spokojne miasteczko – dodaje jej koleżanka, która również jest tu częstym gościem.

Centrum Kultury na Myślenicką,  szkoła na Szkolną

W ostatnich latach Gdów bardzo pozytywnie się zmienił. Jednak to dopiero początek większych, rozciągniętych w

czasie, długofalowych działań – mówi wójt Zbigniew Wojas. Oczywiście, jeżeli nadal będę gospodarzem Gminy Gdów – zastrzega. Ostatnia reforma szkolnictwa zlikwidowała gimnazja, a w szkołach podstawowych wprowadziła system „8-klasowy”. Jak w takim przypadku zagospodarować stosunkowo nowy (oddany do użytku w 2006 roku) budynek, w którym uczyła się młodzież gimnazjalna w Gdowa i okolicy?  W Urzędzie Gminy dowiedzieliśmy się, że w okresie przejściowym Szkoła Podstawowa będzie się mieścić częściowo w dotychczasowym budynku, a częściowo w siedzibie dawnego gimnazjum. Docelowo podstawówka (przeniesiona stopniowo z ul. Myślenickiej) swoją siedzibę będzie mieć w budynku przy ul. Szkolnej. W perspektywie niezbędna będzie rozbudowa obiektu przy ul. Szkolnej, by pomieścić wszystkich uczniów ośmioklasowej Szkoły Podstawowej – mówi wójt. Z kolei w budynku przy ul. Myślenickiej (opuszczonym za kilka lat przez uczniów Szkoły Podstawowej ) swoją siedzibę będzie mieć nadal Publiczna Szkoła Muzyczna oraz prawdopodobnie przeniesione zostanie tu Centrum Kultury. Wówczas będzie możliwość urządzenia w pustych salach lekcyjnych przestronnych pracowni artystycznych dla dzieci i dorosłych (plastycznych, tanecznych, muzycznych…), sal prób poszczególnych zespołów i grup, sali koncertowej z zapleczem scenicznym…. Nowa siedziba z dużym parkingiem da możliwość dalszego rozwoju instytucji – dodaje gospodarz gminy. Jeśli byłoby jeszcze wolne miejsce, mogłaby je wykorzystać któraś z gminnych jednostek.

Sport w parze z oświatą

Przedstawione propozycje pociągają za sobą kolejne zmiany. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem „przeprowadzka” czeka też piłkarzy Gdovi Gdów. Obecna lokalizacja Klubu (przy ul. Krakowskiej) nie sprzyja rozwojowi sportu. Stąd też zrodził się pomysł, by siedzibę przenieść w okolice kompleksu sportowo-oświatowego przy ul. Szkolnej. W sierpniu br. list intencyjny w tej sprawie podpisali przedstawiciele Klubu i Gminy. „(…) Zmiana lokalizacji pozwoli na stworzenie dogodnych i bezpiecznych warunków do uprawiania sportu dla najmłodszych piłkarzy i ich rodziców, grup młodzieżowych, a także seniorów oraz kibiców i sympatyków LKS Gdovia. Nowe miejsce będzie miało zapewnioną niezbędną infrastrukturę, parkingi, trybuny oraz zaplecze sportowe, szkoleniowe, sanitarne, biurowe, rekreacyjne co jest konieczne do stałego rozwoju Klubu, by piłkarze mogli osiągać coraz to lepsze wyniki i piąć się w ligowych tabelach” – napisano w liście. To oczywiście plan nie do spełnienia w nadchodzących miesiącach, ale realny do realizacji w ciągu najbliższych kilku lat. Prace już się rozpoczęły – od przygotowania niezbędnej dokumentacji, rozmów z właścicielami sąsiadujących gruntów w sprawie możliwości ich zagospodarowania i wykupu (lub zamiany), następnie należy pozyskać potrzebne fundusze… Niezbędna jest też budowa nowej, alternatywnej drogi łączącej kompleks sportowo-oświatowy z ul. Łapanowską. Jest ona bardzo potrzebna mieszkańcom i osobom korzystającym z obiektów szkolnych i sportowych – informuje wójt Zbigniew Wojas.

Więcej miejsca dla najmłodszych

Plany inwestycyjne, założone do realizacji już w najbliższych miesiącach to m.in. rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Gdowie. W ramach inwestycji, która zostanie wykonana przed końcem 2019 r. zaplanowano powstanie nowej części obiektu dla 50 najmłodszych mieszkańców. Dwa oddziały wraz z szatnią i pomieszczeniami socjalnymi dla personelu powstaną w miejscu obecnego placu zabaw. Nowa część zostanie połączona przewiązką z dotychczasowym budynkiem – informuje wójt Zbigniew Wojas. Z kolei plac zabaw zostanie doposażony i ulokowany na zakupionej przez Gminę działce sąsiadującej – dodaje. Prowadzone są rozmowy z kolejnymi właścicielami nieruchomości sąsiadujących z Przedszkolem w Gdowie dotyczące wykupu przez Gminę Gdów ich działek, dzięki czemu możliwe byłoby dalsze zagospodarowanie terenu z myślą o najmłodszych mieszkańcach.

Rynek po nowemu 

W lipcu, zaczęły obowiązywać nowe zasady sposobu pobierania opłat w strefie płatnego parkowania w ścisłym centrum Gdowa (w okolicy budynku Poczty, Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Urzędu Gminy, Komisariatu Policji, Plant). Wysokość stawki opłat oraz obszar objęty strefą pozostały bez zmian, natomiast płatności dokonywane są przy użyciu parkomatu. Dzięki temu udało się wyeliminować pojazdy, które zajmowały miejsca parkingowe przez większość dnia, a ich kierowcy uchylali się od opłat parkingowych. Korzystają oni teraz z ogólnodostępnych miejsc  w najbliższych okolicach Rynku (m.in. parkingi w sąsiedztwie Kościoła, plac za remizą OSP Gdów, plac gminny przy ul. Młyńskiej, parkingi przy puntach handlowych i usługowych).

Obwodnica wyprowadzająca część ruchu z ulic Gdowa oraz utworzenie większej ilości miejsc postojowych w sąsiedztwie Rynku sprawi, że możliwa będzie rewitalizacja ścisłego centrum. Nie było ono modernizowane od ponad 15 lat, a „odświeżenie” tego miejsca jest konieczne. Miejmy nadzieję, że z pomocą funduszy unijnych uda się władzom samorządowym kolejnej kadencji stworzyć tu wyjątkowo urokliwy Rynek, z większą ilością zieleni, alejek spacerowych, być może ogródków gastronomicznych…

Nowy dworzec i autobus MPK

Jeżeli pomysły związane z rozwojem dotychczasowej działalności KS Gdovia i Centrum Kultury spełnią się to teren boiska oraz zaplecza przy ul. Krakowskiej będzie do zagospodarowania. I tutaj też są pewne propozycje wypracowane przez samorząd i mieszkańców. Chcemy utworzyć tam dworzec autobusowy z zapleczem i ogólnodostępnymi parkingami dla pasażerów. Byłoby to centrum przesiadkowe z prawdziwego zdarzenia. Wstępna koncepcja już jest przygotowana i mam nadzieję, że będzie realizowana – mówi wójt Zbigniew Wojas.

Dworzec autobusowy przy ul. Krakowskiej wraz z parkingiem „Park and ride” („Parkuj i jedź”) to doskonałe miejsce na utworzenie pętli autobusu aglomeracyjnego linii Gdów – Wieliczka – Kraków, o który mieszkańcy Gdowa apelują od dłuższego czasu. Czy uda się spełnić ich prośby? Po pierwsze niezbędna jest odpowiednia infrastruktura, dlatego należy rozpocząć budowę „minicentrum przesiadkowego” z parkingami. Wówczas będzie można kontynuować rozmowy na temat uruchomienia transportu publicznego – mówi wójt. Teraz z pewnością będzie dużo prościej, ponieważ nareszcie Gmina Biskupice poważnie podeszła do tematu – podjęła uchwałę dotyczącą zorganizowania transportu publicznego na linii Trąbki – Wieliczka – Kraków i już współfinansuje kursy autobusu aglomeracyjnego. Myślę, że z ewentualnym wydłużeniem linii do Gdowa nie byłoby większego problemu (to zaledwie kilka kilometrów), a poszczególne gminy współfinansować będą przejazdy proporcjonalnie do kilometraża i ilości przystanków zlokalizowanych na terenie każdej z nich – dodaje. Oczywiście nie można „wylać dziecka z kąpielą”. Dlatego jeżeli nasza Gmina zdecyduje się na autobus do Gdowa, to musi mieć zapewnienie lokalnych przewoźników rozpoczynających kursy w różnych częściach gminy, że nie zrezygnują z utrzymania swoich linii. W przeciwnym razie będzie trzeba pomyśleć o innym sposobie transportu wewnątrz gminy – zapewnia wójt.

Miejmy nadzieję, że mieszkańców Gdowa, czeka wiele pozytywnych zmian, które poprawią komfort ich życia i pracy. Najbliższe nastąpią już w momencie otwarcia drugiej części obwodnicy. Wówczas większość ruchu samochodów na trasie od Łapanowa do Krakowa przeniesie się na nową drogę. Dzięki temu zmniejszą się problemy z przejazdem przez skrzyżowanie w centrum Gdowa czy wyjazdem z ul. Młyńskiej. Otwarcie obwodnicy i wyprowadzenie ruchu z centrum będzie pierwszym z elementów szerokiego „planu na Gdów”. Reszta do realizacji w przyszłości. A to będzie już „zmartwienie” władz samorządowych wybranych przez mieszkańców na nową kadencję.

 

 

 

 

 

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content