Pomoc dla posiadaczy chryzantem

Posiadacze chryzantem, ogrodnicy oraz sprzedawcy, mogą uzyskać pomoc za niesprzedane kwiaty, w związku z zamknięciem cmentarzy.

Stawka pomocy, została określona na poziomie:

•  20 zł za sztukę chryzantemy doniczkowej;

•  3 zł za sztukę chryzantemy ciętej.

Wnioski należy składać do 6 listopada 2020 r., do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem.

Dla kogo pomoc?

Pomoc przysługuje zagrożonym utratą płynności finansowej posiadaczom chryzantem będącym mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem w związku z wprowadzonym od dnia 31 października 2020 r. do dnia 2 listopada 2020 r. zakazem wstępu na teren cmentarzy z powodu epidemii COVID-19.

Objęci są nią zarówno producenci rolni, jak i podmioty zajmujące się obrotem chryzantemami.

Pomoc przysługuje posiadaczowi, co najmniej 50 chryzantem doniczkowych lub 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży.

Jak złożyć wniosek o pomoc?

Uprawnieni składają do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na formularzu udostępnionym przez Agencję, prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek, w którym podają liczbę posiadanych w dniu złożenia wniosku chryzantem, niesprzedanych w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Kwiaty dla samorządów i organizacji pozarządowych

Ponadto ARiMR na swojej stronie internetowej zamieści informację o możliwości nieodpłatnego otrzymania chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne, które będą mogły złożyć zgłoszenie o zamiarze odbioru chryzantem, wskazując liczbę i preferowane miejsce odbioru.

Zgłoszenie należy złożyć do 12 listopada 2020 r. do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru chryzantem.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów (Dz.U. poz. 1932 z dnia 2 listopada 2020 r.) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

źródło: www.gov.pl/

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content