Policyjne podsumowanie 2016 roku

W 2016 roku Policjanci z Komisariatu Policji w Gdowie interweniowali łącznie, aż 2425 razy. 1673 interwencji podjętych zostało na terenie Gminy Gdów, a 752 na terenie Gminy Biskupice.

Przestępczość

W ubiegłym roku odnotowano spadek przestępczości. Ogółem wszczęto 181 postępowań. To o 45 mniej w porównaniu z 2015 rokiem. Cieszy fakt, że z roku na rok wzrasta ilość wykrywalności przestępstw. W roku 2015 stwierdzono 173 przestępstwa, a rok później już 194. Także wykrywalność przestępstw wzrosła, o blisko 35%. Kolejnym pozytywnym faktem jest wzrost wskaźnika ogólnej wykrywalności przestępstw. W 2014 roku wyniósł 57,92%, w roku 2015 już 63,58%, a w 2016 – 73,47%(!). Zwiększyła się również wykrywalność przestępstw kryminalnych z  51,33% w 2015 do ponad 70% w 2016.

Bezpieczeństwo

W 2016 roku doszło do 20 wypadków, w których zginęły dwie osoby, a 20 osób zostało rannych. Policjanci również prowadzili czynności przy 108 kolizjach. Nałożyli 287 mandatów karnych, z czego 98 mandatów karnych porządkowych. Ponadto, sporządzono 241 wniosków o wykroczenie zakończone ukaraniem przez Sąd lub mandatem karnym. Policjanci z Gdowa zatrzymali 76 osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. W 31 przypadkach zatrzymano osoby do wytrzeźwienia. Dodatkowo założono 8 tzw. niebieskich kart.

Stan etatowy komisariatu: 26 policjantów.

Stan faktyczny: na dzień 7.01.2016: 21 policjantów.

Komisariat Policji w Gdowie obecnie dysponuje dwoma oznakowanymi radiowozami KIA, oraz jednym nieoznakowanym. W ubiegłym roku największym logistycznym wydarzeniem były Światowe Dni Młodzieży. Policjanci oprócz zabezpieczenia terenu Gminy Gdów pomagali również przy zabezpieczeniu głównych uroczystości na Brzegach.

malopolska.policja.gov.pl/

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content