Podziękowanie

 

W imieniu całej mojej rodziny pragnę podziękować :
Pracownikom Urzędu Gminy w Gdowie i jednostek podległych,
Radzie Gminy Gdów, Księżom
Sołtysom, Kołom Gospodyń Wiejskich,

Zarządowi Ochotniczych Straży Pożarnych
Dyrektorom Szkół oraz delegacjom szkół, Harcerzom,
Fundacji Osób Niepełnosprawnych i Warsztatom Terapii Zajęciowej
                                                                                   w Podolanach i w Łapanowie,                                                                                      Piłkarzom i działaczom LKS Gdovia Gdów
kolegom samorządowcom,
sąsiadom, przyjaciołom i znajomym,
mieszkańcom Gminy Gdów
za modlitwę,

uczestniczenie we mszy świętej,
intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty
w dniu pogrzebu mojej mamy

ś+p

Kazimiery Wojas

zmarłej 28 czerwca

wszystkim serdeczne Bóg zapłać

wójt Gminy Gdów
Zbigniew Wojas

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content