Podsumowanie kampanii „BIAŁA WSTĄŻKA”

13 grudnia 2022 r. w Centrum Kultury w Gdowie odbyło się spotkanie podsumowujące kampanię „Biała Wstążka”,  która miała na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. 

Podczas spotkania omówiono, dlaczego i co warto robić w ramach współpracy interdyscyplinarnej oraz pochylono się nad lokalnymi problemami dotyczącymi przemocy.

W trakcie kampanii podjęto różne działania mające na celu zwrócenie uwagi na społeczny problem przemocy w rodzinie, a także pomoc osobom uwikłanym w mechanizmy przemocy domowej:

  • Rozdawano ulotki i białe wstążki, które były noszone w czasie trwania kampanii w instytucjach i organizacjach na terenie gminy,
  • Można było uzyskać pomoc między innymi w GOPS w Gdowie – wprowadzono dodatkowe dyżury na ten czas,
  • Odbył się Dzień Otwartych Drzwi na Komisariacie Policji w Gdowie,
  • Miały miejsce zajęcia profilaktyczne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zagórzanach oraz w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Podolanach.

W ramach podsumowania kampanii odbyło się spotkanie szkoleniowe w zakresie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, które poprowadził Jerzy Szczepaniec – specjalista i superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Tematem była „Współpraca interdyscyplinarna w zakresie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą”.

W spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas, dyrektor GOPS Małgorzata Cebula-Jamka wraz z pracownikami, dyrektorzy placówek oświatowych oraz instytucji działających w obszarze pomocy społecznej i kultury w Gminie Gdów, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży działającego w Tomaszowicach, a także funkcjonariusze policji. Zaproszeni goście przybyli na spotkanie z „Białą wstążką”, która jest znakiem rozpoznawczym kampanii.

Głównymi organizatorami gdowskiej edycji byli: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ponadto w akcję aktywnie włączył się Komisariat Policji w Gdowie.

Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronie GOPS w Gdowie: KLIKNIJ TUTAJ.

      

Autor: Redaktor 5

Udostępnij post na:

Skip to content