Podsumowanie działalności Kół Gospodyń Wiejskich za rok 2016

29 marca w budynku Urzędu Gminy odbyło się spotkanie, na którym przedstawiono sprawozdanie Gminnego Związku Kółek Rolniczych i Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Gdowie za rok 2016.

W ubiegłym roku prężnie działało i nadal działa 25 Kół Gospodyń, a 16 Kółek Rolniczych jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Na dzień dzisiejszy 500 członkiń Koła Gospodyń jak i Kółka Rolniczego posiada nowe legitymacje członkowskie. Dzięki zaangażowaniu osób tworzących Koła Gospodyń Wiejskich udaje się stworzyć miejsce na ziemi, w którym człowiek na nowo poznaje Polską kulturę i tradycję.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Wójt Zbigniew Wojas, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Wojciech Kozak, Prezes Gminnego Związku Kółka Rolniczego Stanisław Stawarz, Bogdan Laskosz- Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie, oraz obecna Dyrektor Centrum Kultury w Gdowie-Pani Wioleta Chmiela i jej poprzedniczka Pani Edyta Trojańska-Urbanik.

Poza wspomnianym sprawozdaniem z działalności Kół w 2016 r. zgromadzeni wysłuchali sprawozdania finansowego. Następnie udzielono absolutorium Zarządowi za rok sprawozdawczy. Dyskutowano też nad planem pracy na najbliższe miesiące.

Najważniejsze wydarzenia roku 2016, które zainicjowały panie z  KGW lub było w nie mocno zaangażowane:

STYCZEŃ – 15 grup kolędniczych uczestniczyło w przeglądzie starych kolęd i pastorałek, który odbył się w Centrum Kultury. Na to spotkanie poczęstunek przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z Winiar.

Miesiące LUTY – MARZEC – to okres zebrań sprawozdawczo – wyborczych, na których Koło Gospodyń składały sprawozdania ze swojej działalności oraz planowały zadania na najbliższy okres. Na zebraniach wybierano delegatów na Zjazd Wyborczy Gminnego Związku.

MARZEC:

12 MARCA – delegacja z naszych Kół uczestniczyła w konferencji z okazji 150-lecia działalności Kół Gospodyń zorganizowanej w Proszowicach.

18 MARCA – odbył się w Krakowie Wojewódzki Zjazd sprawozdawczo – wyborczy z udziałem delegatów Gminnego Związku Kółek Rolniczych. Do wojewódzkiej rady wybrano Panią Julię Jelonek.

19 MARCA – podczas kiermaszu przedświątecznego w Gdowie prezentowały się Koła z Huciska, Kunic, Wiatowic. Koła te przygotowały stroiki i wypieki świąteczne.

20 MARCA – odbył się kiermasz przedświąteczny w Mieście Solnym w Wieliczce. Koła Gospodyń z Huciska i Kunic prezentowały ozdoby i stroiki świąteczne.

Przy współpracy z Lokalną Grupą Działania prowadzone były warsztaty kulinarne pod nazwą „Z tradycją w przyszłość”, na których przygotowano żurek postny z ziemniakami, święconkę, herbatę miętową, podpłomyki, kaszę jaglaną z kutkami i wiele innych potraw.

30 MARCA – odbył się Zjazd Delegatów, wybrano nowe władze Gminnego Związku Kółek Rolniczych oraz Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich. Prezesem Gminnego Związku Kółek Rolniczych został wybrany pan Stanisław Stawarz, a Przewodniczącą Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich Maria Mleczko.

KWIECIEŃ – 23-24.04- Giełda Agroturystyczna w Akademii Rolniczej w Krakowie, w której Gminę Gdów reprezentowało Koło Gospodyń z Wieńca.

Maj:

3 MAJAPanie z  Koła Gospodyń z Nieznanowic wzięły udział w Spotkaniu z Tradycją na zamkowym wzgórzu w Dobczycach.

22 MAJA – odbyła się w Podolanach Majówka Biesiadna, na którą Koła przygotowały szwedzki stół, który zapełniony był różnymi smakołykami.

28 MAJA – odbył się w Kole Gospodyń w Czyżowie Piknik Rodzinny. Piknik zrealizowano w ramach projektu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

CZERWIEC:

2 CZERWCA – w Zagórzanach odbył się Festyn Osób Niepełnosprawnych. W przygotowanie poczęstunku dla uczestników włączyły się Koła z Zagórzan, Klęczany i Pierzchowa.

11 CZERWCA – w Zagórzanach w gminie Gorlice odbyła się Uroczystość Jubileuszowa 70 – lecia założenia Koła. Na tą uroczystość zaproszone było Koło Gospodyń z naszych Zagórzan i delegacja z Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich.

12 CZERWCA – odbył się festyn charytatywny przy gimnazjum w Gdowie. W festynie udział brały członkinie z kilku Kół.

W ramach akcji Przedszkola Samorządowego w Gdowie  pod nazwą ‘Tydzień dobrego chleba”, KGW Fałkowice promowało zdrowy styl życia i tradycyjne żywienie.

17 CZERWCA – odeszła długoletnia, zasłużona członkini i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Klęczanie Józefa Zdebska. Koleżanki z różnych Kół wzięły udział we mszy świętej pogrzebowej w strojach regionalnych.

18-19 CZERWCA – odbył się w Podolanach Międzynarodowy Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych. W przygotowaniu posiłków dla 450 uczestników włączyły się Koła Gospodyń z Kunic, Niegowici i Podolan.

 W Izbie Etnosmaków w Niegowici kilka razy w roku odbywają się warsztaty kulinarne z udziałem młodzieży gimnazjalnej i podstawowej z Niegowici, Gdowa, a także osób starszych z Ośrodka z Biskupic. W warsztatach uczestniczyło także Stowarzyszenie Gospodyń „Sidzinianki” z Sidziny koło Nowego Targu.

LIPIEC:

1 LIPCA – delegacje z naszych Kół wzięły udział w konferencji naukowej na Akademii Rolniczej w Krakowie na temat: „Społeczno – gospodarcza aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich.”

16-17 LIPCA – na Zarabiu w Gdowie odbył się Sportowy Turniej Wiosek. Koło Gospodyń z Książnic na tą uroczystość przygotowało poczęstunek dla wszystkich uczestników.

17 LIPIEC- udział KGW w poświęceniu kamienia węgielnego pod pomnik ks. Karola Wojtyły.

26- 31 LIPCA – to obchody Światowych Dni Młodzieży. Wiele Pań z KGW gościło pielgrzymów we własnych domach, oraz przygotowywało wyżywienia dla gości, którzy mieli bazę noclegową w szkołach i remizach.

W okresie LIPIECSIERPIEŃ 53 dzieci rolników z naszej Gminy wyjechało na kolonie nad morze. Organizatorem wypoczynku było Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

Koła włączają się w przygotowanie obrzędów podczas dożynek parafialnych poprzez przygotowanie i prezentowanie pięknych wieńcy dożynkowych.

28 SIERPNIA – odbył się Jubileusz 50-lecia Gdowskiej Orkiestry Dętej. Delegacja Gminnej Rady wzięła udział w tej pięknej uroczystości.

WRZESIEŃ:

3 WRZEŚNIA – to dzień otwarty Telewizji Kraków. Podczas tej imprezy naszą Gminę prezentowało Koło Gospodyń z Książnic.

4 WRZEŚNIA – „Plon niesiemy plon..” tak śpiewało Koło Gospodyń z Krakuszowic prezentując Gminę Gdów z pięknym wieńcem na Wojewódzkich Dożynkach w Miechowie.

10-11 WRZEŚNIA – członkinie Kół wzięły udział w pielgrzymce do Lichenia.                  Członkinie KGW Pierzchów zwiedziły Kopalnię Soli w Wieliczce.

11 WRZEŚNIA – odbył się w Trzcianie Festiwal Rosołu. Tam właśnie można było skosztować pysznego rosołu przygotowanego przez Koło z Kunic.

12 WRZEŚNIA – to obchody 150- lecia działalności Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich. Impreza odbyła się w Teatrze Juliusza Słowackiego w Krakowie, gdzie Panie z gminy Gdów były największą grupą w strojach regionalnych. Były widoczne wszędzie, na zapleczu, gdzie przygotowywały ciasta dla wszystkich uczestników, przy poczcie sztandarowym na scenie, a także na scenie, gdzie zaprezentowała się grupa śpiewacza składająca się z przedstawicielek z wszystkich naszych Kół. Grupie śpiewaczej przygrywała Kapela Gdowska. Ogromnym zaszczytem dla naszych Kół było to, że tak piękną uroczystość Jubileuszową prowadziła Pani Julia Jelonek.

17 WRZEŚNIA – odbył się Jubileusz 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Klęczanie. W Jubileuszu brały udział przedstawicielki prawie wszystkich Kół z terenu Gminy.

18 WRZEŚNIA – odbył się Piknik Zdrowia w Gdowie. Dla uczestników pikniku poczęstunek przygotowało Koło ze Zręczyc. Na zakończenie pikniku Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas dokonał podsumowania konkursu Witaczy.

25 WRZEŚNIA – odbyła się uroczystość Jubileuszowa 50 –lecia Konsekracji Kościoła w Niegowici. W czasie tej uroczystości Koło Niegowickie miało bardzo dużo pracy przygotowując obiad dla wszystkich gości, księży i biskupów.

PAŹDZIERNIK:

2 PAŹDZIERNIK – z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Pierzchowie zorganizowano zbiórkę krwi. Był to życiowy prezent z okazji Jubileuszu 90 –lecia OSP w Pierzchowie.

10 PAŹDZIERNIK – przedstawicielki Kół Gospodyń brały udział w konferencji na temat „Razem możemy więcej”. Konferencja ta odbyła się w Centrum Kultury w Gdowie.

13 PAŹDZIERNIK – uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika ks. Karola Wojtyły przy rondzie na ulicy Bocheńskiej w Gdowie. Przedstawicielki Kół udział brały w strojach regionalnych.

14 PAŹDZIERNIK – otwarcie i poświęcenie hali widowiskowo- sportowej przy gimnazjum w Gdowie, na który zaproszony był Zarząd Gminnej Rady.

LISTOPAD:

11 LISTOPADA – KGW Pierzchów śpiewało pieśni patriotyczne podczas uroczystej wieczernicy z okazji Dnia Niepodległości.

26 LISTOPADA –  uroczystość Jubileuszowa 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Nieznanowic. W uroczystościach brały udział wszystkie Koła z naszej gminy.

GRUDZIEŃ:

15 GRUDNIA – odbyło się spotkanie Zarządów Kół Gospodyń Wiejskich i Kółka Rolniczego podsumowujące całoroczną pracę.

18 GRUDNIA – odbył się kiermasz przedświąteczny w Mieście Solnym w Wieliczce, w którym udział brały Koła z Huciska i Kunic.

22 GRUDNIA – przy Urzędzie naszej Gminy odbył się kiermasz przedświąteczny, a brały w nim udział Koła z Huciska, Kunic i Gdowa.

Koło Gospodyń z Książnic z okazji jubileuszu 60- lecia działalności wydało kalendarz na 2017r.  Jest to pierwsze Koło, które podjęło taką inicjatywę.

Koło Gospodyń z Winiar spisało około 70 pieśni i przyśpiewek ludowych. Zamiarem Koła jest wydać tomik pieśni swojego regionu.

W Dniu Otwartym w Domu Twórczości Tadeusza Kantora uczestniczyło Koło Gospodyń z Huciska. Podczas spotkania odbyła się promocja książki biograficznej P. Marii Stangret- Kantor.

To tylko najważniejsze wydarzenia z udziałem członkiń Kół. Przedstawicielki KGW w swoim środowisku angażują się ponadto w wiele akcji i imprez, jak na przykład dzień Babci i Dziadka, dzień Seniora, dzień dziecka, dzień kobiet, dzień matki, palą sobótki, organizują pikniki rodzinne. W kilku wioskach członkinie Kół podtrzymują tradycję śpiewania przez miesiąc maj majówek przy kapliczkach, współpracują ze szkołami, OSP, Radą Sołecką. Z okazji świąt odwiedzają osoby samotne i w podeszłym wieku, obdarowując ich stroikami własnoręcznie zrobionymi.

 

źródło: sprawozdanie Gminnego Związku Kółek Rolniczych i Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Gdowie za rok 2016.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content