Planujesz wakację za granicą? Sprawdź, jak uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

Planujesz wakacje za granicą? Obawiasz się, czy w razie choroby lekarze uznają twoje ubezpieczenie zdrowotne? Zanim wyjedziesz, sprawdź, jak uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnegopotwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego.

Na bezpłatną pomoc lekarską udzieloną przez zagraniczne placówki medyczne możemy liczyć tylko w zakresie określonym przepisami danego państwa członkowskiego UE. Korzystając z EKUZ za granicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. Idąc do lekarza upewnij się, że działa w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa.

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć w Oddziale w jeden z następujących sposobów:

osobiście: Małopolski Oddział NFZ, Kraków, ul. Batorego 24

Wnioski o wydanie karty EKUZ składane osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych w siedzibie oddziału  rozpatrywane są „od ręki” (w przypadku możliwości potwierdzenia uprawnień do opieki zdrowotnej na podstawie danych znajdujących się w zasobach systemów informatycznych NFZ lub na podstawie przedłożonych do wniosków dokumentów).

pocztą: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-056 Kraków  z dopiskiem „Wniosek o wydanie                            EKUZ”.

faksem: fax. 12- 29-88-336

pocztą elektroniczną: eu@nfz-krakow.pl

Każdy wniosek, który został przesłany pocztą/faksem/pocztą elektroniczną wymaga odesłania EKUZ pocztą na wskazany we wniosku adres (brak możliwości odbioru osobistego lub za pośrednictwem osoby upoważnionej). Wobec powyższego wniosk powinnien być podpisany i zawierać adres na który zostanie wysłana wygenerowana karta.

Szczegółowe informację  jak wyrobić EKUZ, znajdą Państwo: tutaj

Wnioski oraz inne dokumenty do pobrania znajdą Państwo: tutaj

Źródło: www.nfz-krakow.pl

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content