Planowanie przestrzenne – RABA OPEN RIVER

Zgodnie z obwieszczeniem Wójta Gminy Gdów, od dnia dzisiejszego (tj. 8.09.2016) do 07.10.2016 jest wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „RABA OPEN RIVER”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W okresie trwania wyłożenia projekt zmiany planu będzie udostępniony w urzędzie gminy, w pokoju nr 7 (parter budynku) oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Gdów, pod adresem: www.gdow.pl, w zakładce PLANOWANIE PRZESTRZENNE, w bloku: Ważne Informacje.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w  dniu 28 WRZEŚNIA 2016 r, w siedzibie Urzędu Gminy Gdów, o godz. 11.00.

OBWIESZCZENIE_O_WYŁOŻENIU_ROR-1 (3)

Więcej informacji na stronie gminnej: gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content