Pierwsi uczniowie wrócili do szkół

Od 25 maja br. w szkołach podstawowych mogą odbywać się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. O powrocie dzieci do szkół decydują rodzice, po zapoznaniu się z obowiązującymi przepisami i wytycznymi GIS i MEN.

I choć wszystkie szkoły na terenie naszej gminy przygotowały się na przyjęcie uczniów, tylko w kilku placówkach zgłosili się chętni. Od dnia wczorajszego zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w Gdowie, Bilczycach, Jaroszówce, Szczytnikach i Winiarach. 

Także od poniedziałku uczniowie klas VIII mogą uczestniczyć na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach. Z tej możliwości korzysta znacznie więcej chętnych, prawie we wszystkich szkołach zapisali się chętni. Prowadzone są również konsultacje z wykorzystaniem komunikatorów. Ruszają także zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rewalidacyjne w szkołach. Nieprzerwanie trwa nauka zdalna.

 

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content