Parę słów o kolejnych inwestycjach

Co jakiś czas przygotowujemy dla Was „przegląd” aktualnych inwestycji realizowanych na ternie naszej gminy. Dziś parę słów o nowych miejscach do rekreacji, remoncie parkingu w Gdowie, remontach dróg i prezentacja odnowionej remizy w Bilczycach, o której remoncie już pisaliśmy (zobacz tutaj) A także z ostatniej chwili: promesy dla Stryszowej i Winiar oraz o inwestycji w Cichawie.

Cichawa: dziś przed południem zostały otwarte oferty złożone w przetargu na budowa strażnicy OSP w Cichawie. Realizacji inwestycji w terenie potrwa dwa lata.  W przetargu swoje propozycje przedstawiło 7 wykonawców. Zaoferowane ceny wahają się od 2 052 000,00zł. do 3 499 999,99zł. Termin wykonania zadania został wyznaczony na 30 listopada 2020r. Będzie to obiekt wolnostojący, parterowy z użytkowym poddaszem (nad zachodnim skrzydłem). Na parterze budynku będzie garaż strażacki i pomieszczenia OSP, toalety, zaplecze kuchenne oraz duża sala wraz z zadaszonym tarasem. W kolei na piętrze znajdą się m.in. sanitariaty, kotłownia, pomieszczenie socjalne oraz mniejsza salka spotkań. Po oddaniu do użytku obiekt stanie się siedzibą lokalnych organizacji, miejscem integrującym lokalną społeczność…

Promesy dla Stryszowej i Winiar: Nowoczesne zaplecza sportowe powstaną w Stryszowej i Winiarach. Całkowita wartość zadań szacowana jest na około 1 200 000 zł z czego ponad połowę stawić będą fundusze pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Stryszowa, zadanie: kształtowanie przestrzeni publicznej w m. Stryszowa poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska wraz z zagospodarowaniem terenu. Zakres rzeczowy robót obejmuje: wykonanie boiska o wymiarach 17x14m – nawierzchnia poliuretanowa, wykonanie ogrodzenia boiska, wykonanie utwardzeń z kostki brukowej betonowej – dojście do boiska, montaż wyposażenia boiska (bramki do piłki ręcznej, słupki wraz z siatką do piłki siatkowej i tenisa ziemnego, stojaki do piłki koszykowej), montaż elementów małej architektury, ukształtowanie terenów zielonych, montaż lamp oświetlenia zewnętrznego

Winiary, zadanie: kształtowanie przestrzeni publicznej w m. Winiary poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska wraz z ogrodzeniem, remont istniejącego ogrodzenia, budowę bieżni, utwardzenie terenu. Zakres rzeczowy robót obejmuje: remont istniejącego ogrodzenia z montażem dwóch bram wjazdowych, wykonanie boiska o wym. 44×28 m – nawierzchnia poliuretanowa, wykonanie bieżni o długości 60 m z zeskocznia do skoku w dal, wykonanie ogrodzenia boiska, wykonanie utwardzeń z kostki brukowej betonowej, wykonanie utwardzeń o nawierzchni asfaltowej, wykonanie utwardzeń z kostki brukowej betonowej, montaż wyposażenia boisk (bramki  do piłki nożnej, bramki piłkarskie – aluminiowe, słupki wraz z siatką do piłki siatkowej i tenisa ziemnego), montaż małej architektury, ukształtowanie terenów zielonych, montaż lamp oświetlenia zewnętrznego.

Łączny koszt zadań: 1 198 918,41 zł, Kwota dofinansowania: 629 287 zł. Inwestycje będą realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Remiza w Bilczycach: Od kilku miesięcy prowadzone były prace budowlane w siedzibie OSP Bilczyce. Ostatni etap robót obejmował m.in. remont elewacji. Był on współfinansowany z funduszy pozyskanych w ramach konkursu MAŁOPOLSKIE REMIZY.

Remont parkingu w Gdowie: Na początku października rozpoczął się remont parkingu dolnego przy kościele w Gdowie. Inwestycja współfinansowana jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Termin realizacji: połowa listopada br. Koszt zadania wynosi 339 793,71zł. Prace realizowane będą do połowy listopada. Zakres projektu obejmuje m.in. remont parkingu o powierzchni około 1600 m2 (roboty pomiarowe, wykonanie podbudowy, ułożenie krawężników betonowych, obrzeży i koski brukowej itd.) i bezpośrednio przyległego chodnika wraz z odwodnieniem parkingu (rozbiórkę istniej nawierzchni chodnika, obrzeży i krawężników, wykonanie podbudowy, ułożenie obrzeży, krawężników i kostki brukowej itd.).

Siłownie plenerowe: Teren przy Gminnej Hali Sportowej i kompleksie sportowym ORLIK w Gdowie to kolejne, miejsce, w którym w tym roku została urządzona siłownia zewnętrzna. Zadanie współfinansowane było funduszy pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wcześniej zostały oddane do użytku siłownie plenerowe w Niegowici, w Nieznanowicach i w Gdowie przy remizie OSP. Nie zapominajmy także o siłowni zewnętrznej na gdowskim Zarabiu. Siłownie mają służyć wszystkim mieszkańcom, zarówno dzieciom i młodzieży jak i osobom dorosłym. 

Remonty dróg:  Na terenie Gminy Gdów realizowane jest zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Gdów w 2018r”. Prace realizowane są w Bilczycach, Niżowej, Winiarach, Fałkowicach, Zręczycach, Zagórzanach, Podolanach, Gdowie, Marszowicach, Nieznanowicach, Pierzchowie, Niewiarowie, Krakuszowicach, Wiatowicach, Cichawie, Liplasie, Czyżowie i Szczytnikach. Łącznie 25 odcinków dróg. Koszt zadania to około 700 000 zł. Termin wykonania wyznaczono na koniec października br. Ponadto rozpoczyna się kompleksowa modernizacja drogi gminnej Wieniec – Jaroszówka na odcinku ponad 2 km. Wartość zadania to 800 000 zł.

Rozstrzygnięty został trzeci przetarg dotyczący kontynuacji budowy chodnika przy ul. Obrytka w Gdowie. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione z powodu zbyt wysokich cen zaproponowanych przez oferentów. W obecnym przetargu swoje propozycje przedstawiło 6 wykonawców. Zaoferowane ceny wahały się od 239 877,82zł. do 334 344,81zł. Najkorzystniejszą ofertę przygotowała firma PROFEXIM sp.j. H.J.Duda, 31-532 Kraków, ul. Chodkiewicza 9/4. Termin wykonania zadania: 30 maja 2019r.

Na stronie Urzędu Gminy Gdów opublikowano zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej niezbędnej do budowy chodników przy drogach wojewódzkich w Bilczycach i Fałkowicach (wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację zadań). szczegóły:zobacz tutaj

Unieszkodliwianie azbestu: Gmina Gdów zakończyła realizuję zadania polegającego na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu materiałów zawierających azbest. Niebezpieczne odpady zostały odebrane z 29 gospodarstw. Łącznie ponad 70 ton. Zadanie o wartości około 23 000zł. finansowane jest przez Powiat Wielicki (65% kosztów przedsięwzięcia) oraz Gminę Gdów (35% kosztów). Według Krajowego Planu Gospodarowania Odpadami wszystkie materiały zawierające toksyczne włókna azbestowe muszą zostać unieszkodliwione do 2032 roku. Obecnie nie ma zakazu użytkowania azbestu (należy jednak każdego roku sprawdzać, czy jest on w dobrym stanie, np. bez pęknięć), nie wolno natomiast wykorzystywać go przy wznoszeniu nowych obiektów.

 

źródło: gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content