Papierowo-zabytkowo!

Zabytki architektoniczne są ważnym elementem dziedzictwa kulturowego każdej społeczności lokalnej stanowiąc świadectwo minionych epok bądź zdarzeń, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Na obszarze Powiatu Wielickiego znajduje się wiele sakralnych zabytków architektonicznych z różnych okresów historycznych oraz reprezentujących odmienne style architektoniczne. Odgrywając znaczącą rolę w kształtowaniu tradycji i kultury lokalnej tworzą bogate dziedzictwo kulturowe  Powiatu Wielickiego. Zabytki architektoniczne, stanowiąc element wspólnej historii, mają pozytywny wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny społeczności lokalnych. Dlatego warto je chronić, warto je znać!

Celem projektu jest popularyzacja lokalnego dziedzictwa architektonicznego w formie zdalnych warsztatów modelarskich. Zostaną stworzone dla mieszkańców 2 gmin Powiatu Wielickiego (Biskupice, Gdów) atrakcyjne warunki do zdalnej przygody z lokalnym zabytkiem architektonicznym – stworzenie jego papierowej miniatury.

Uczestnicy zapoznają się z z lokalnym zabytkiem architektonicznym kościołem pw. Narodzenia NMP w Gdowie – samodzielnie tworząc jego papierową miniaturę.

 

Projekt współfinansowany przez Powiat Wielicki

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content