Pamiętaj, możesz każdego dnia sprawdzić jakość powietrza- dziś rano nie było dobrze…

W trosce o nasze zdrowie przypominamy o możliwości skorzystania każdego dnia z mapy Airly, i sprwadzenia jakim powietrzem dziś oddychamy. Podane komunikaty obok aktualnych wskazań urządzeń pomiarowych podpowiadają nam, czy warto wybrać się na spacer, czy lepiej pozostać w domach.

Niestety dziś parę minut przed godziną ósmą, dla miejscowości Bilczyce, Gdów oraz Marszowice komunikat informował o „bardzo złej jakości powietrza”, w pozostałych miejscowościach naszej gminy, gdzie założone są czujniki także była „zła jakość powietrza”.

Dziś rano poziom pyłów PM10 i PM2,5 wynosił średnio 300 % normy.

Wskazania czujników Airly 16 grudnia br, tuż przed godziną ósmą:

Bilczyce:  PM10- 407%, PM2,5 -463% 

Gdów: PM10- 376%, PM2,5-447%

Marszowice: PM10- 413%, PM2,5- 502%

Pierzchów: PM10- 305%, PM2,5-382%

Książnice: PM10-274%, PM2,5-351%

Niegowić: PM10-296%, PM2,5-371%

Wiatowice: PM10-321%, PM2,5- 431%

Winiary: PM10-311%, Pm2,5-404%

Zręczyce: PM10-215%, PM2,5- 254%

Jaroszówka: PM10-191%, PM2,5-211%

Przypominamy, że czujniki Airly mierzą w czasie rzeczywistym stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10 i najważniejsze parametry pogodowe dając informację o jakości powietrza w lokalizacji, w której są umieszczone.

Tak dziś wyglądała mapa Airly, wskazująca jakość powietrza w naszej gminie i najbliższej okolicy. Chcielibyśmy, aby było lepiej… Pamiętajmy, to my sami jesteśmy odpowiedzialni za to czym palimy w piecach i w jaki sposób. Miejmy na uwadze, że działania każdego z nas mogą przyczynić  się do poprawy lub pogorszenia stanu powietrza. Wybór należy do nas……

Przypomnijmy, jak zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym i benzo(a)pirenem wpływa na nasz organizm.

Zanieczyszczenie powietrza przyczynia się do:

  • chorób układu oddechowego: astmy, raka płuca, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, częstych infekcji dróg oddechowych,
  • chorób układu krwionośnego: zawału serca, nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, niewydolności serca,
  • chorób układu nerwowego: problemów z pamięcią i koncentracją, wyższego poziomu niepokoju, stanów depresyjnych, zmian anatomicznych w mózgu, choroby Alzhaimera, przyspieszonego starzenia układu nerwowego, udaru mózgu,
  • chorób układu rozrodczego: bezpłodności, przedwczesnego porodu, obumarcia płodu.

Zanieczyszczone powietrze ma również negatywny wpływ na płód. Prowadzone w Krakowie badania zespołu prof. Wiesława Jędrychowskiego z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego dowodzą, że kobiety, które podczas ciąży oddychały powietrzem o wysokim stężeniu benzo(a)pirenu rodzą dzieci o niższym wzroście, z mniejszą wagą urodzeniową, o mniejszym obwodzie głowy i niższym ilorazie inteligencji. Dzieci te są mniej odporne na infekcje w wieku późniejszym.

Ekspozycja krótkoterminowa na pył zawieszony

Niebezpieczna jest nawet stosunkowo krótka ekspozycja na pył zawieszony, zwłaszcza w przypadku wysokich stężeń tej substancji. Szczególnie zagrożone są dzieci, osoby starsze oraz osoby cierpiące na choroby układu krążenia lub choroby układu oddechowego. Badania dowodzą, że w danej grupie wiekowej ­najbardziej wrażliwe na wpływ zanieczyszczeń powietrza są osoby o niskim statusie socjoekonomicznym. W wielu badaniach wykazano, że krótkoterminowa ekspozycja na PM2,5 istotnie zwiększa ryzyko zgonu. Głównym powodem są dolegliwości ze strony układu krążenia, ale także ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego czy też nagłego zatrzymania krążenia. Inne skutki zdrowotne krótkotrwałej ekspozycji na pył zwieszony to także wzrost ciśnienia tętniczego, nasilenie objawów astmy oskrzelowej i wzrost zachorowalności na infekcje dróg oddechowych, w tym zapalenie płuc.

źródło: https://airly.eu/pl/,  https://powietrze.malopolska.pl/

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content