Pakiety energetyczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie otrzymał 20 pakietów energetycznych od Gminy Gdów w ramach realizacji projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze’ / LIFE-IP MALOPOLSKA/LIFE14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej i NFOŚIGW.

Przekazane zestawy mają na celu poprawę efektywności energetycznej u 20 rodzin dotkniętych ubóstwem energetycznym. Pakiety zawierają żarówki energooszczędne LED, perlatory oraz maty zagrzejnikowe, dzięki którym mieszkańcy będą mogli obniżyć swoje rachunki.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content