Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i podmioty zrównane zadań publicznych

Wójt Gminy Gdów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i podmioty zrównane zadań publicznych Gminy Gdów w 2022 roku.

Rodzaje zadań:

  1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Gdów,
  2. ochrona zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711  z późn.zm) poprzez wspieranie działalności rehabilitacyjnej prowadzonej na rzecz mieszkańców Gminy Gdów.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wsparcia wraz z  udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

Więcej informacji o konkursie ofert można znaleźć T U T A J. 

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content