Ostrzeżenie hydrologiczne IMGW: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie hydrologiczne: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

stopień: 2

prawdopodobieństwo: 75%

Obszar: zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz zlewnia Dunaju w granicach państwa (małopolskie)

Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz zlewnia Dunaju w granicach państwa spodziewany jest wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Punktowo w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów deszczu istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych.

Uwagi: W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 17.00 dnia dzisiejszego (18 maj 2021)

źródło: https://meteo.imgw.pl/

 

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content