Ostatnia chwila na otrzymanie dofinansowania na szkolenia i doradztwo zawodowe w ramach Projektu „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”

Osoby, które chcą otrzymać dofinansowanie na doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących, powinny się spieszyć ze zgłoszeniem swego uczestnictwa w projekcie „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”. Warto wziąć udział w programie realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy, gdyż dzięki niemu można otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet do 85% na między innymi naukę jeżyka angielskiego, kurs prawa jazdy oraz zdobycie nowych umiejętności. 

Aby ubiegać się o dofinansowanie należy mieć ukończone 50 lat (nie ma górnej granicy wieku) i pracować, być związanym z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki). Osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 25 do 65 roku życia mogą uczestniczyć w Projekcie Kierunek Kariera niezależnie od statusu na rynku pracy i wykształcenia. W programie mogą brać udział osoby pracujące, którymi są osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników, a także rolnicy. 

W ramach projektu „Kierunek Kariera” można otrzymać 180 bonów o wartości 2700 zł z 85% dofinansowaniem. Bony można przeznaczyć na szkolenia i kursy: językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E (szkolenia C, C+ E bez uprawnień zawodowych). Z kolei w ramach projetu „Kierunek Kariera Zawodowa” można otrzymać 337 bonów o wartości 5055 zł z 85% dofinansowaniem. Bony można przeznaczyć na szkolenia umożliwiające zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami (certyfikatami) takich jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe; kursy umiejętności zawodowych; kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych; szkolenia zawodowe prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z uprawnieniami zawodowymi, D, T; egzaminy zewnętrzne i  studia podyplomowe.

 

Aby otrzymać dofinansowanie należy umówić się z doradcą zawodowym przez https://kierunek.pociagdokariery.pl w zakładce „Zgłoś się”. Na spotkaniu z doradcą (aktualnie realizowanym głównie zdalnie – przez Internet) osoby opisują przebieg swojej dotychczasowej kariery zawodowej i możliwościach jej rozwoju. Usługa ta pozwala odkryć, nazwać i uporządkować, dotychczasowe doświadczenie i umiejętności oraz posiadane zaświadczenia i certyfikaty przez uczestnika projektu. W efekcie prowadzonego Bilansu poznaje on swoje możliwości, potencjał , kompetencje i przygotowuje wspólnie z doradca portfolio oraz indywidualny plan rozwoju edukacyjno-zawodowego. Kolejnym krokiem jest zamówienie bonów na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl/…/Jak-zrealizowac-bony . 

W dalszym etapie wystarczy podpisać umowę na zakup bonów oraz zapłacić za bony i zapisać się na szkolenie wybrane na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl . 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, telefonicznie pod numerem telefonu 12 619 84 55 lub mailowo pod adresem kariera@wup-krakow.pl . 

 
Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. 

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content