Organizacje pozarządowe dostaną pieniądze

Tradycyjnie jak co roku Gmina Gdów przeznacza pieniądze dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. W roku bieżącym na ten cel przekazanych zostanie ponad 320 tysięcy złotych. 183 tysiące zł. przeznaczone będzie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez tworzenie odpowiednich warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Gdów. Wyżej wymienioną kwotę otrzymają kluby sportowe działające na naszym terenie. Z kolei 140 tysięcy złotych zostanie przeznaczonych na prowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych naszych mieszkańców w stacji opieki CARITAS w Gdowie oraz w Fundacji Osób Niepełnosprawnych w Podolanach.
Wykaz podmiotów realizujących zadania i kwota przeznaczona:
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ
LKS ,,Gdovia” Gdów – 86 500 zł
LKS ,,Zieloni” Niegowić – 16 750 zł
LKS ,,Raba” Książnice – 24 500 zł
UKS ,,Rokicie” Szczytniki – 31 000 zł
LKS ,,Gryf” Wiatowice – 4 500 zł
UKS przy Zespole Szkół w Gdowie – 5 500 zł
Wielicko – Gdowska Szkoła Walki Prime – 9 000 zł
UKS ,,Grot” Gdów – 5 250 zł

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
Stacja opieki CARITAS w Gdowie – 70 000 zł
Fundacja Osób Niepełnosprawnych w Podolanach – 70 000 zł

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content