Oferty pracy, dodano: 8.06.2021

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GDOWIE ZATRUDNI PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

a)obywatelstwo polskie,

b)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)nieposzlakowana opinia,

e)wykształcenie:

 • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub
 • w okresie pomiędzy 1.10.2013 roku rozpoczęła i zakończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 roku lub
 • przed 01.01.2007 roku otrzymała dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna bez wskazania na dyplomie nazwy kierunku studiów lub
 • przed 01.01.2008 roku po zakończeniu szkoły policealnej otrzymała dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie praca socjalna lub
 • przed 01.01.2008 roku ukończyła lub kontynuowała studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: politologia, pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauka o rodzinie lub
 • przed 01.05.2004 roku ukończyła studia wyższe licencjackie lub magisterskie na jednym         z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne, socjologia lub
 • przed 01.05.2004 roku rozpoczęła studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie             na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, lub socjologia, które ukończyła.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

a) prawo jazdy kat. B, oraz dysponowanie samochodem osobowym do celów służbowych (praca w terenie),

b) dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

c) cechy osobowości: sumienność i obowiązkowość, rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) stanowisko pomocnicze

b) miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 32-420 Gdów 145,

c) czas pracy: poniedziałki: 830-1800; od wtorku do czwartku 730-1530, piątek 730-1400 ,

d) wynagrodzenie za pracę zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie,

e) bezpośredni kontakt z klientami GOPS,

f) praca w siedzibie GOPS bez dostępu do windy,

g) przewidywany termin rozpoczęcia pracy: czerwiec/lipiec 2021r.

 1. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b)list motywacyjny

c)zaświadczenie o stażu pracy  lub  kserokopie świadectw pracy potwierdzające ww. staż pracy,

d) kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e) oświadczenie kandydata, że: nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (na etapie aplikowania nie jest wymagane zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

f) kandydat(ka) bedący(a) osobą niepełnosprawną obowiązany jest do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie  lub przesłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie 32-420 Gdów 145 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy zatrudnienia na stanowisku  pracownika socjalnego” do 11 czerwca 2021r.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Pracownika socjalnego, ogłoszonego 02 czerwca 2021 r. i prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne (pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonu:  12/2514832  wew.212 lub 213.


Pracownik Biurowy – Asystent/a ds. handlowych

3 000 – 4 000 zł/mies. brutto

Wymiar pracy: pełny etat

Typ umowy: umowa o pracę

Dynamicznie rozwijająca się firma handlowo- produkcyjna Dechland z siedzibą w Gdowie poszukuje kandydata na stanowisko:  Pracownik ds. Handlowych

Zadania realizowane na stanowisku:

 • aktywne pozyskiwanie klientów
 • obsługa skrzynki mailowej
 • wsparcie przedstawicieli handlowych
 • obsługa aktualnych klientów
 • obsługa korespondencji
 • przygotowywanie ofert
 • prowadzenie kalendarza spotkań z klientami
 • zgłaszanie zapotrzebowania na materiały biurowe
 • współpraca z innymi działami firmy
 • wykonywanie innych poleceń przełożonych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe i doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane
 • dobra znajomość programu MS Office
 • język angielski na poziomie komunikatywnym
 • Komunikatywność i umiejętności pracy w zespole
 • praktyczna znajomości pakietu MS Office i urządzeń biurowych
 • zaangażowanie, lojalność, punktualność, rzetelność

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Miłą atmosferę w miejscu pracy

CV prosimy wysyłać na adres: biuro@dechland.pl, tel. 606 390 238


Zatrudnię 3 osoby do roznoszenia ulotek.

Wyjazdy do pracy z Gdowa lub z Dobczyc , praca w godzinach 7.00-15.00

Praca w grupie 4-5 osobowej

Przedział wiekowy 18-50 lat

Kontakt: 795120009


Oferta pracy- Kuter Port Łowisko

Szukasz pracy w pięknym otoczeniu?

Interesujesz się wędkarstwem?

Chcesz do nas dołączyć?

Dziś mamy propozycję dla osoby, która chciałaby pracować na naszym Łowisku.

Szczegóły poniżej.

Jeśli uważasz, że spełniasz wymagania określone w ogłoszeniu i chcesz pracować w naszym zespole, wyślij zgłoszenie na adres praca@kuterport.pl.

Nie zapomnij wpisać w tytule wiadomości nazwy stanowiska, a w treści zamieść klauzulę dot. przetwarzania danych osobowych.

Zapraszamy na pokład.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content