Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Cichawie

Z inicjatywy społeczności lokalnej na budynku dawnej szkoły wmurowano płytę poświęconą ks. Karolowi Wojtyle, na której wyryto napis ,,W tym budynku w latach 1948 – 1949 uczył religii Ks. Karol Wojtyła Św. Jan Paweł II”. W odsłonięciu i poświęceniu tablicy wzięli udział mieszkańcy Cichawy, miejscowe organizacje społeczne, uczniowie wikarego Wojtyły, byli nauczyciele, duchowni, władze gminy…. Uroczystość była także okazją do zaprezentowania odnowionego budynku i obejścia wokół. Warto w tym miejscu podkreślić, że większość prac remontowych i porządkowych wykonali sami mieszkańcy. Gratulujemy pomysłu i zaangażowania w działaniu!

[Not a valid template]

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content