Odpowiadamy na Wasze pytania i wątpliwości

W ubiegłym tygodniu na naszym fanpage’u pod postem dotyczącym konsultacji społecznych pojawiły się pytania dotyczące nadania praw miejskich, jako sposobu na rzekome przedłużenie kadencji obecnie urzędującego Wójta Gminy Gdów – Zbigniewa Wojasa oraz wątpliwości związane z podawaniem danych osobowych przez mieszkańców biorących udział w konsultacjach. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić czy nadanie praw miejskich może przedłużyć kadencję Wójta Gminy Gdów oraz dlaczego ankieta konsultacyjna nie jest anonimowa, ale zawiera dane osobowe mieszkańców.

Czy nadanie praw miejskich może przedłużyć kadencję urzędującego Wójta Gminy Gdów?

W 2018 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu wyborczego, która wprowadziła między innymi dwukadencyjność wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast, która liczona jest od wyborów samorządowych w 2018 roku. Jedna kadencja trwa 5 lat. Oznacza to, że Wójt, który został wybrany w 2018 roku, w 2023 roku w myśl noweli zakończy pierwszą kadencję i będzie uprawniony do startowania na drugą 5-letnią kadencję. To uprawnie przysługuje wójtowi niezależnie od tego czy Gdów będzie miastem czy nie.

Wśród komentujących pojawiają się również pytania o formę konsultacji, a konkretnie dlaczego ankieta konsultacyjna zawiera dane osobowe.

Jak informuje UG forma ankiet (z podaniem danych osobowych) jest podyktowana wymogami prawnymi wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001r. w sprawie trybu postepowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach i Uchwały  Nr XLVI/357/2021 Rady Gminy Gdów z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Gdów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r. poz. 6537).

 

Wyniki konsultacji z mieszkańcami muszą być podane w podziale na jednostki pomocnicze gminy (sołectwa) uwzględniające liczbę osób uprawnionych do głosowania, liczbę osób, które wzięły udział w konsultacjach, oraz liczbę oddanych głosów popierających, przeciwnych i wstrzymujących się. W przypadku wniosku o nadanie miejscowości statusu miasta przedstawia się oddzielnie wyniki konsultacji w gminie i miejscowości. Dlatego też, aby sprostać wymaganiom, konsultacje obejmują swoim zasięgiem cała gminę i wszystkich Mieszkańców i nie mogą być przeprowadzone w formie anonimowych ankiet. Adres i dane osobowe służą właśnie temu, aby oddane głosy były głosami osób do tego uprawnionych (czyli mieszkańców gminy Gdów) i zapobiegają oddawaniu głów za kogoś (anonimowo).

 

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content