Oddaj osocze i pomóż 3 chorym na COVID – 19

Osocze osoby, która wyzdrowiała po COVID-19, może uratować życie choremu. Dzieje się tak, ponieważ w osoczu osób, które przeszły zakażenie koronawirusem lub zachorowały na COVID-19 i wyzdrowiały, znajdują się przeciwciała, wytworzone w odpowiedzi na zakażenie. Dlatego pobranie osocza i przetoczenie go osobom, na początku zachorowania na COVID-19, może im pomóc.

Czym jest osocze?

Osocze jest to płynny składnik krwi stanowiący ok. 55 proc. jej objętości. Zawiera białka (m.in. albuminę, czynniki krzepnięcia, immunoglobuliny), witaminy, enzymy. Zawieszone są w nim także krwinki białe i czerwone oraz płytki krwi. Osocze odpowiedzialne jest za transport wody oraz substancji odżywczych do komórek, a także odprowadzanie z nich produktów przemiany materii.

Jak przebiega terapia osoczem?

Chorzy często nie są w stanie wytworzyć własnych przeciwciał lub wytwarzają je zbyt wolno, by przeciwdziałać szybko pogarszającemu się stanowi zdrowia. Przetoczenie osocza z przeciwciałami znacznie przyspiesza reakcję układu odpornościowego i pozwala skuteczniej walczyć z koronawirusem. W zależności od zawartości przeciwciał w osoczu chorym na COVID-19 przetacza się 200-400 ml. Przetoczone osocze jest zgodne z grupą krwi pacjenta.

Kto może oddać osocze?

Osocze mogą oddać osoby, które były zakażone koronawirusem (SARS-CoV-2) bądź chorowały na COVID-19 i wyzdrowiały, w efekcie czego w ich krwi znajdują się przeciwciała. To właśnie te przeciwciała są cenne, bo mogą wspomagać leczenie chorych z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami.

Należy spełnić następujące wymagania:

– wiek 18-65 lat

– waga co najmniej 50 kg

– minęło co najmniej 14 dni od zakończenia izolacji.

oraz te same wymagania, jakie dotyczą wszystkich dawców krwi, m.in.: należy być zdrowym i nie leczyć się z powodu chorób przewlekłych. W przypadku osób, które miały w przeszłości przetaczaną krew lub jej składniki oraz kobiet po przebytej ciąży, wymagane będą dodatkowe badania, które zostaną przeprowadzone w centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Więcej informacji znajduje się tutaj: https://www.twojakrew.pl/kto-moze-oddac-krew/ .

 

Jak pobierane jest osocze?

  • Proces oddania osocza (wstępny wywiad i wyznaczenie terminu; procedura pobrania osocza trwa ok. 30-40 minut, aby zapewnić bezpieczeństwo oraz komfort wprowadzono możliwość telefonicznego lub internetowego zapisu na konkretny dzień/godzinę).
  • Rejestracja w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (CKiK). Do CKiK należy zgłosić się z dokumentem, potwierdzającym tożsamość.
  • Procedura kwalifikacji wraz z pobraniem próbki krwi (po zarejestrowaniu pobierane są próbki krwi do wykonania badań laboratoryjnych kwalifikujących do oddania krwi).
  • Badanie lekarskie i decyzja o dopuszczeniu do oddania osocza lub krwi pełnej (lekarz przeprowadza ocenę wyników badań laboratoryjnych, analizuje informacje zawarte w wypełnionym kwestionariuszu i na podstawie zebranych informacji kwalifikuje do oddania krwi lub jednego z jej składników).
  • Pobranie osocza lub krwi pełnej

Osocze pobierane jest w centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa na dwa sposoby:

  1. Metodą plazmaferezy – podczas jednego zabiegu (jednego wkłucia) pobierana jest krew, która jest rozdzielana na osocze i pozostałe składniki, następnie przetaczane z powrotem do tej samej żyły. Służy do tego specjalistyczny sprzęt zwany separatorem. Ta metoda pozwala na uzyskanie do 750 ml osocza. Oddanie osocza trwa od 30 do 40 minut.
  2. Z pobranej krwi pełnej, która następnie jest dzielona na osocze oraz krwinki czerwone i płytki krwi, które również mogą zostać wykorzystane w lecznictwie. Jednorazowo można uzyskać w ten sposób ok. 200 ml osocza. Oddanie krwi pełnej trwa ok. 10 minut.

Jak przygotować się do oddania osocza można przeczytać tutaj: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/krew-ratuje-zycie#przygotowanie

 

Gdzie i kiedy można oddać osocze?

Osocze można oddać w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa i ich oddziałach terenowych. Przed przyjściem do punktu pobierania krwi koniecznie należy skontaktować się z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa telefonicznie lub mailowo.

RCKiK w Krakowie tel. 663 560 300, 661 926 116, 603 697 534 lub dzial.dawcow@rckik.krakow.pl

OT Bochnia, tel. (14) 612 52 71 lub ot818@rckik.krakow.pl

OT Tarnów, tel. (14) 622 13 38 lub ot817@rckik.krakow.pl

OT Nowy Sącz, tel. (18) 442 05 07 lub ot810@rckik.krakow.pl

Należy poinformować personel, o tym:  czy, jakie i kiedy miałeś/aś wykonywane badania, czy i kiedy miałeś/łaś objawy choroby COVID-19, czy byłeś/łaś hospitalizowany/a, w izolacji lub na kwarantannie.

Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. Przestrzegane są nie tylko dotychczasowe, rygorystyczne zasady bezpieczeństwa związane z pobieraniem krwi i jej składników, ale w związku z COVID-19 wprowadzono dodatkowe procedury. W każdym miejscu pobierania krwi – stacjonarnym i wyjazdowym – zorganizowana jest dodatkowo śluza bezpieczeństwa. Wymagane jest dezynfekowanie rąk, założenie maseczki, pomiar temperatury. Każde stanowisko do oddawania krwi jest dezynfekowane po każdym oddaniu krwi/osocza. Należy pamiętać o tym, że nie ma możliwości, aby dawca zastrzegł, że pobrane od niego osocze będzie przeznaczone tylko i wyłącznie dla jednego, konkretnego pacjenta z COVID-19. Pobrane osocze trafia do ogólnej puli i jest wydawane dla pacjentów zgodnie z zasadą pilności oraz z uwzględnieniem kolejności zapotrzebowań. Osocze od 1 osoby może uratować zdrowie i życie aż 3 osób.

Więcej informacji TUTAJ: https://www.gov.pl/web/nck/  

źródło: gov.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content