Od soboty nowe obostrzenia dla powiatów z największym wzrostem zachorowań

Od 8 sierpnia br obowiązują dodatkowe obostrzenia dot. zasad bezpieczeństwa, higieny i zachowania dystansu społecznego w przestrzeni publicznej, które wprowadzono w 19 powiatach, gdzie był największy w ciagu dwóch tygodni wzrost zakażeń wirusem Covid-19. W rozporządzeniu znalazła się także zmiana odnośnie zwolnienia z obowiązku zasłania ust i nosa w sklepach, urzędach czy transporcie. Dotyczy to m.in osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, a także osoby mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. Początkowo planowano przepis, że od 1 września 2020 r. zostanie wprowadzony obowiązek przedstawiania zaświadczenia potwierdzającego niemożność zakrywania ust i nosa ze względów zdrowotnych, jednak z tego zrezygnowano.

W związku ze wzrostem zakażeń wirusem Covid-19 w ciągu ostatnich dwóch tygodni w 19 powiatach – znajdujących się na terenie województwa śląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, łódzkiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego – od 8 sierpnia obowiązują dodatkowe obostrzenia dot. zasad bezpieczeństwa, higieny i zachowania dystansu społecznego w przestrzeni publicznej.

Lista powiatów, w których wracają obostrzenia, została przygotowana na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ciągu ostatnich 14 dni. Jeśli nowych zachorowań było powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wówczas powiat zaliczany jest do czerwonej strefy. Natomiast, jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej strefy. 

Obostrzenia – strefa czerwona, żółta i zielona

Powiaty podzielono na dwie strefy: żółtą i czerwoną – z różnym zakresem obostrzeń. Zmiany dot. m. in. obowiązku zakrywania ust i nosa, a także organizacji targów i kongresów, wydarzeń sportowych i kulturalnych, gastronomii, sanatoriów, wesel i transportu.

W 9 tzw. powiatach czerwonych (w woj. śląskim, małopolskim, łódzkim, wielkopolskim) będzie obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic wszędzie w przestrzeni publicznej.

 1. Wesela i inne imprezy rodzinne: do 50 osób.
 2. Restauracje i gastronomia: obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa oraz maksymalnie 1 osoba na 4mkw.
 3. Kościoły i miejsca kultu religijnego: maksymalnie 1 osoba na 4 mkw., do 150 osób na zewnątrz.
 4. Kina i inne wydarzenia kulturalna: 25 proc. zajętych miejsc.
 5. Parki rozrywki, wesołe miasteczka: zakaz udziału i organizacji.
 6. Targi, konferencje, kongresy, wystawy: zakaz udziału i organizacji.
 7. Siłownie, kluby i centra fitness: 1 osoba na 10 mkw.
 8. Wydarzenia sportowe: bez publiczności.

W 10 tzw. żółtych powiatach (w woj. podkarpackim, śląskim, łódzkim, wielkopolskim) w przestrzeni publicznej nie trzeba nosić maseczek lub przyłbic. Należy natomiast zachowywać 1,5 metrowy dystans społeczny:

 1. Wesela i inne imprezy rodzinne: do 100 osób.
 2. Restauracje i gastronomia: obowiązek zakrywania ust i nosa oraz max. 1 osoba na 4mkw.
 3. Kościoły i miejsca kultu religijnego: obowiązek zakrywania ust i nosa z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny (bez zmian).
 4. Kina i inne wydarzenia kulturalna: 25 proc. zajętych miejsc.
 5. Targi, konferencje, kongresy, wystawy: 1 osoba na 4 mkw. Obowiązek zakrywania ust i nosa.
 6. Parki rozrywki, wesołe miasteczka: 1 osoba na 5 mkw.
 7. Siłownie, kluby i centra fitness: 1 osoba na 7 mkw.
 8. Wydarzenia sportowe: 25 proc. widowni. Obowiązek zakrywania ust i nosa.

Zielona strefa. W pozostałej części kraju nadal obowiązują dotychczasowe zasady bezpieczeństwa.

Ważne, że 

Szczegółowa lista powiatów, w których wprowadzono obostrzenia oraz i zakres wytycznych dostępne są w materiałach niżej.

Materiały

Szczegółowa lista powiatów, w których wprowadzono obostrzenia
Regionalne obostrzenia związane ze wzrostem zakażeń dla wybranych powiatów
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

źródło: www. gov.pl Ministerstwo Rozwoju

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content