Ocena energetyczna budynków przesunięta w czasie

Logo-MPL-WZA_1485437346

W związku z brakiem rozstrzygnięcia przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego postępowania na wykonanie ocen energetycznych na terenie województwa małopolskiego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza”, informujemy, że przesunięciu w czasie ulega wykonanie ocen energetycznych budynków zgłoszonych do dofinansowania wymiany źródła ciepła w budynku.

Nie jest znany termin rozstrzygnięcia ww. postępowania. W momencie uzyskania przez tut. Urząd danych dotyczących tego terminu, stosowna informacja na ten temat zostanie podana na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na portalu „Mój Gdów”.

 Jednocześnie informujemy, że złożone w przedmiotowej sprawie ankiety zachowują ważność.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gdów, Biuro Obsługi Mieszkańców– w godzinach: pn 8:30 – 16:30, wt.-pt. 7:30 – 15:30 oraz pod numerem telefonu 570 499 988 w godzinach pracy Urzędu.

Piotr Zawała

Inspektor Eko-doradca

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content