Obywatele Ukrainy, którzy chcą pozostać w Polsce, mogą od dziś rejestrować się w Urzędzie Gminy Gdów w celu uzyskania numeru PESEL.

Obywatele Ukrainy, którzy chcą pozostać w Polsce, mogą od dziś rejestrować się w Urzędzie Gminy Gdów w celu uzyskania numeru PESEL. Informacja również w j. ukraińskim znajduje się na stronie www.pomagamukrainie.gdow.pl / інформація також українською на сайтіObywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, będą mogli załatwić sprawę wyłącznie osobiście, w Urzędzie Gminy w Gdowie (Gdów Rynek 40) w godzinach pracy  Urzędu (poniedziałek 8:30 – 18:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:00, w pokoju nr 4 na parterze. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 12 288-96-40 lub 12 251 41 66 i nr wew. 102.

Ponadto,  od dziś (16 marca) w Urzędzie Gminy zostaje także uruchomiony Punkt Informacyjny w pok. Nr. 1 (także na parterze),  w którym osoby z Ukrainy  uzyskają pomoc w wypełnieniu dokumentów w języku ukraińskim. Ze względu na dużą liczbę osób przebywających w naszej gminie, osoby te proszone są o rozłożenie wizyty w urzędzie na najbliższe dni.

 • Jak składa się wniosek o nadanie numery PESEL?

Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin są zobowiązani dołączyć fotografię ( fotografie można wykonać nieodpłatnie w Zakładzie Fotograficznym FOTO KULMA Rynek 1253, w sytuacji niedpłatnego wykonania zdjęcia w tym  zakładzie, wniosek musi być złożony wyłącznie w Urzędzie Gminy w Gdowie).

 • Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek, pobierane będą również odciski palców. Nie dotyczy to dzieci do lat 12.  Papierowy bezpłatny wniosek składa się osobiście. Wniosek wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL albo urzędnik na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę. Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego przekroczyły granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, Kartę Polaka, akt urodzenia w przypadku dzieci). Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez internet  (np. wniosek o świadczenia pieniężne).

Jak wyrobić numer PESEL dla dziecka?

 • Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.
 • Od osób, które skończyły 12. rok życia, będą pobierane odciski palców.
 • Do nadania numeru PESEL potrzebne są też fotografie

PESEL jest przydatny m.in. do: korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień, założenia konta w banku, zapisania dziecka do szkoły, korzystania ze świadczeń pomocowych dla uchodźców.

 • PESEL nadany przed 16 marca

Osoby, którym został już nadany numer PESEL (bez fotografii i pobierania odcisków palców), będą mogły ponownie zgłosić się do Urzędu Gminy w Gdowie i dostarczyć fotografie oraz  zostawić odcisków palców. Zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

 • Co to jest profil zaufany?

Chcesz załatwiać sprawy urzędowe online? Potrzebujesz profilu zaufanego. To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać, określone sprawy urzędowe online, w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz urzędy gmin, powiatów, województw i centralnej administracji rządowej).

USTAWA  z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wersji PDF .

Informacje kierowane do obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terenie Gminy Gdów w związku z trwającymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy można znaleźć także na stronie pomagamukrainie.gdow.pl , która będzie na bieżąco aktualizowana. W jednym miejscu będzie tam można znaleźć najważniejsze informacje prawne oraz dotyczące edukacji i pracy.

O tym jak można pomóc mieszkańcom Ukrainy pisaliśmy na portalu „Mój Gdów” TUTAJ.

***

 

Отримання номера PESEL з 16 березня 2022 року


Громадяни України, які хочуть отримати номер PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні, зможуть зібрати його в комуні Офіс, Гдув-Ринек 40 понеділок 8:30 – 18:00 вівторок – четвер 7:00 : 30 – 14:00
Кімната на першому поверсі 4; тел. 12 288-96-40 або штаб-квартира 12 251 41 66 і в ext. 102

Крім того, з 16 березня в комуні в кабінеті No1 (перший поверх) запрацює Інформаційний пункт, де люди з України отримають допомогу в заповненні документів українською мовою.У зв’язку з великою кількістю людей, які залишаються в нашому муніципалітеті, ми просимо вас поширити свій візит до комуни офісу на найближчі дні.

PESEL корисний, серед іншого вниз:
• використання медичних послуг та вакцинації,
• відкриття банківського рахунку,
• зарахування дитини до школи,
• використання пільг допомоги біженцям.

 • Як подати заявку на номери PESEL
 • При подачі заяви на номер PESEL громадяни України та члени їх сімей зобов’язані прикріпити фотографію. (фотографії можна зробити безкоштовно на фотостудії Gdów, Rynek 1253 FOTO KULMA,у разі неоплачуваного фотографування на цій рослині заявка повинна бути подана тільки в комуну в Гдова)
  • При подачі заявки також будуть взяті відбитки пальців у запитуваної особи. Це не стосується дітей до 12 років.
  • Паперова заявка подається особисто.
  • Додаток безкоштовний.
  • Заява заповнюється особою, яка звертається за PESEL або посадовою особою на підставі даних, наданих заявником.
  • При собі необхідно мати документ, на підставі якого вони перетнули кордон (біометричний паспорт, внутрішній паспорт громадянина України, карту поляка, свідоцтво про народження дітей).
  • При подачі заявки варто вказати свою адресу електронної пошти і номер телефону і погодитися на налаштування довіреного профілю. Профіль полегшує боротьбу з різними формальностями в Інтернеті (наприклад, заявка на отримання грошових пільг).
 • Як отримати номер PESEL для дитини
 • Заява на дитину може бути подана батьком, тимчасовим опікуном або особою, яка має фактичну опіку над дитиною.
  • Відбитки пальців будуть взяті у людей старше 12 років.
  • Фотографії також необхідні для присвоєння номера PESEL
 • Номер PESEL видано до 16 березня

Особи, яким вже присвоєно номер PESEL (без фотографій і відбитків пальців), зможуть ще раз повідомити в комуну в Гдові і надати фотографії і залишити відбитки пальців. Відповідно до закону, це необхідно для того, щоб вони могли скористатися рішеннями допомоги, передбаченими Законом «Про допомогу громадянам України».

 • Що таке надійний профіль

Ви хочете займатися офіційними питаннями в Інтернеті? Вам потрібен надійний профіль. Це безкоштовний інструмент, завдяки якому ви можете займатися конкретними офіційними питаннями онлайн, в службах державного управління, не виходячи з дому (m.in ePUAP, CEIDG, ZUS, Податкова служба та офіси комун, повіатів, воєводств та центрального державного управління).

Foto: Gmina Gdów.

Źródło: Gmina Gdów.

 

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content