Obwodnica Gdowa, most na Rabie- plany stały się rzeczywistością

W dniu wczorajszym otwarto nowy odcinek obwodnicy Gdowa wraz z nowym mostem. Dziś parę słów o tym,

jak powstawała ta droga. Zapraszamy także do naszej fotogalerii.

Kalendarium:

Sierpień 2013 – z inicjatywy władz samorządowych Gminy Gdów zostało zawarte z Województwem Małopolskim porozumienie dotyczące wspólnego przygotowania inwestycji pn.”Budowa drugiego etapu obwodnicy Gdowa”

Grudzień 2013 – w przetargu została wyłoniona firma, która miała za zadanie opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy II etapu obwodnicy Gdowa

Wrzesień 2014 – budowa obwodnicy została wpisana w wykazie przedsięwzięć planowanych na lata 2015-2020 w Województwie Małopolskim

Marzec 2015 – konsultacje z mieszkańcami w sprawie przebiegu nowej drogi –  przedstawienie aspektów technicznych i środowiskowych, wskazanie najkorzystniejszego wariantu

Maj 2015 – Rada Gminy Gdów wyraziła zgodę na współfinansowanie budowy obwodnicy

Czerwiec 2015 – władze samorządowe gminy Gdów podpisały z przedstawicielami Województwa Małopolskiego umowę dotyczącą wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Obwodnica Gdowa – etap II”

Wrzesień 2015 – wójt Gminy Gdów podpisał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa obwodnicy Gdowa – etap II”. W dokumencie został wskazany wariant, według którego ma zostać poprowadzona nowa droga

Październik 2015 – poszukiwania wykonawcy – ogłoszony został przetarg na realizację inwestycji w terenie

Styczeń 2016 – otwarcie ofert złożonych na budowę drugiego etapu obwodnicy Gdowa wraz z nowym mostem na rzece Rabie. O realizację inwestycji walczyło 18 wykonawców

Marzec 2016 – W Urzędzie Gminy Gdów została zawarta umowa z wykonawcą na budowę II etapu obwodnicy Gdowa. Umowa na realizację II etapu obwodnicy Gdowa została podpisana przez marszałka Małopolski Jacka Krupę, wójta gminy Gdów Zbigniewa Wojasa, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Martę Maj oraz Bogusława Pilujskiego – dyrektora firmy wykonującej inwestycję. Inwestycja była realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przez konsorcjum: STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa i STRABAG INFRASRTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. z Wrocławia.

Październik 2017 – rozpoczęcie prac w terenie, ciężki sprzęt pracował w kilku miejscach jednocześnie

Październik 2017 – sierpień 2018 – budowa mostu i nowej drogi

Sierpień 2018 – zakończenie budowy

Wrzesień 2018 – procedury związane z odbiorami, kontrole służb i inspekcji=

11 października 2018 – otwarcie nowej drogi i mostu

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content