Obwodnica Gdowa – Będzie II etap

To już pewne! Będzie drugi etap obwodnicy Gdowa z nowym mostem na Rabie!

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa obwodnicy Gdowa – etap II” została podpisana przez Wójta Gminy Gdów. To oznacza, że najprawdopodobniej już w przyszłym roku rozpoczną się pracę nad wybudowaniem nowego traktu łączącego ul. Bocheńską z ul. Łapanowską.

Jak możemy przeczytać na stronie Gminy Gdów ,,W decyzji została wskazana koncepcja nr 1 czyli nowa droga rozpocznie się na rondzie przy ul. Bocheńskiej, następnie trasa ma prowadzić terenami w kierunku południowym, dalej nowym mostem na rzece Rabie, a końcowy fragment obwodnicy będzie włączony w obecną drogę wojewódzką w rejonie ulicy Dłużny. Nowa trasa o długości około 2,1km jest zaplanowana jako droga klasy technicznej G – dwupasmowa o szerokości jezdni 2 x 3,5m z poboczami i chodnikami. Koncepcja zakłada także budowę nowego mostu na rzece Rabie oraz trzech przepustów na mniejszych ciekach wodnych. Inwestycja nie koliduje z budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano również odwodnienie drogi, budowę oświetlenia ulicznego, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe i poziome, nasadzenie zieleni, umocnienia przy przekraczanych ciekach oraz konieczna będzie przebudowa i zabezpieczenie elementów infrastruktury technicznej, a także usunięcie kolidującego zadrzewienia.”

Już teraz czekamy na rozpoczęcie prac w terenie!

Autor: administrator

Udostępnij post na:

Skip to content