Obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw

Informujemy, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację o źródłach ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

CEEB to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) to jedno z następstw nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Na zgłoszenie źródła ciepła, które było kiedykolwiek uruchomione przed 1 lipca br. obywatel ma aż 12 miesięcy, natomiast jeżeli zostało ono uruchomione po 1 lipca br. termin złożenia deklaracji ulega znaczącemu skróceniu i mamy na to tylko 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

– elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl, wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany.

– w wersji papierowej, składając ją osobiście w Urzędzie Gminy Gdów albo wysyłając ją tradycyjną pocztą. Wersje papierową deklaracji można pobrać ze strony:

https://www.gdow.pl/aktualnosci/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow,art-2145

 

Broszura informacyjna

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content