Obiekty sportowe i rekreacyjne w Gdowie – nowe zasady funkcjonowania

Wczoraj, 18 maja ruszył III etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. III etap nowej sportowej rzeczywistości zakłada otwarcie kolejnych obiektów sportowych. Od poniedziałku można prowadzić zajęcia w halach sportowych i salach gimnastycznych, a także treningi z udziałem większej liczby osób na zewnątrz.

Gminna Hala Sportowa

Zajęcia  w halach sportowych mogą się odbywać ale na ściśle określonych warunkach. A więc jak działać będzie nasza Gminna Hala Sportowa w Gdowie? Poniżej zamieszczamy szczegółowe informację:

Wszystkie kluby sportowe, firmy, osoby indywidualne, które zainteresowane są korzystaniem z Gminnej Hali Sportowej w Gdowie proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 517988055 w celu ustalenia nowych godzin korzystania z hali sportowej oraz nowych zasad wynikających z nałożonych obostrzeń.

Zgodnie z zaleceniami limit osób, które jednocześnie będą mogą korzystać z Gminnej Hali Sportowej w Gdowie wynosi 32 osoby + 3 trenerów (z wyłączeniem obsługi).

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, w trosce o zdrowie i bezpieczeństw w Gminnej Hali Sportowej w Gdowie obowiązują  następujące zasady:

a) weryfikacja liczby osób korzystających z obiektu lub sprzętu,
b) obowiązek zakrywania nosa i usta przed wejściem na halę i po wyjściu z niej; podczas treningu na płycie hali noszenie maseczek nie obowiązuje,
c) wyłączenie osobom korzystającym z obiektu możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą),
d) obowiązkowa dezynfekcji rąk dla osób wchodzących i opuszczających obiekt,
e) korzystanie z własnego sprzętu sportowego,
f) dezynfekcja urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
g) 15-minutowe przerwy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami w celu ograniczenia kontaktu pomiędzy grupami korzystającymi z hali sportowej.

 

Źródło: Gminna Hala Sportowa w Gdowie

Orlik w Gdowie i Niegowici

Regulamin korzystania z kompleksów sportowych Orlik w Gdowie i Niegowici w okresie pandemii koronawirusa COVID 19 od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania.1. Kompleks boisk Orlik w Gdowie będzie udostępniony od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 22:00.
2. Z kompleksu Orlik Gdów korzystać mogą grupy zorganizowane wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji terminu pod nr 503543380:
– przy rezerwacji należy podać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej,  telefon kontaktowy oraz liczebność grupy,
– osoba dokonująca rezerwacji odpowiada za całą grupę,
– czas każdej rezerwacji jest automatycznie skrócony o 15 minut – na potrzeby zejścia grupy z boiska i zachowania należytej przerwy pomiędzy grupami,
3. Jednocześnie z całego kompleksu Orlik Gdów korzystać może maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów) – boisko wielofunkcyjne i do piłki nożnej traktowane są jako jeden obiekt:
– dzieci i młodzież mogą korzystać z infrastruktury wyłącznie pod obecnością pełnoletniego opiekuna, który wchodzi w skład grupy,
– należy stosować się do obowiązujących limitów.

4. Wszystkich użytkowników infrastruktury sportowej Orlik obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:
– obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, na. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
– obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
– zachowanie dystansu społecznego,
– korzystanie z własnego sprzętu sportowego,
– ograniczona liczba uczestników przebywających na obiekcie,
– weryfikacja uczestników (zgłoszenie do opiekuna orlika osób wchodzących na obiekt),
– brak możliwości korzystania z szatni, magazynu sportowego i węzła sanitarnego (z wyjątkiem WC).
5. W razie naruszenia powyższego regulaminu oraz pozostałych obostrzeń związanych z pandemią COVID 19 opiekun obiektu ma prawo usunąć korzystającego z terenu obiektu.
6. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje regulamin ogólny obiektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekty Sportowe w strefach rekreacji na gdowskim Zarabiu

W związku ze zmniejszaniem obostrzeń związanych z epidemią Covid-19, od 15 maja 2020 roku otwarte zostały boiska na Strefach Rekreacji Zarabie w Gdowie.

Nadal pozostają nieczynne: place zabaw, siłownia plenerowa, ścianka wspinaczka oraz skatepark.

Boisko do siatkówki plażowej oraz kort tenisowy będą działać na następujących zasadach:

1.Tymczasowe godziny otwarcia obiektów od  godz. 12.00  do  godz. 20.00. Godziny mogą ulec zmianie.

2.Rezerwacji terminu można dokonać wyłącznie drogą telefoniczną, pod  nr. 532 742 210 do godz. 12.00. Przy rezerwacji należy podać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej, telefon kontaktowy oraz liczebność grupy.

Dzieci i młodzież mogą korzystać z infrastruktury wyłącznie pod obecnością pełnoletniego opiekuna, który wchodzi w skład grupy.

W przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym ustalone zostały następujące limity użytkowników:
– boisko do siatkówki plażowej : 6 osób
– kort tenisowy: 4 osoby dorosłe (lub 4 dzieci i 1 trener)

Należy bezwzględnie stosować się do obowiązujących limitów.

3. Wszystkich użytkowników infrastruktury sportowej obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:
– zachowanie dystansu społecznego,
– obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
– ograniczona liczba uczestników przebywających na obiekcie,
– weryfikacja uczestników (zgłoszenie do pracownika obsługi Stref  Rekreacji Zarabie osób wchodzących na obiekt),
– obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
– korzystanie wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego.

Obowiązuje bezwzględne stosowanie się do nowych zasad korzystania z obiektów. W przypadku niestosowania się do wprowadzonych zasad, pracownik obsługi Stref Rekreacji Zarabie ma obowiązek poprosić o natychmiastowe  opuszczenie boisk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:

Gmina Gdów

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content