Obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczystą Mszą Świętą w Sanktuarium Matki Bożej Gdowskiej z udziałem Delegacji, Pocztów sztandarowych i Harcerzy rozpoczęto tegoroczne obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Po Mszy Świętej zgromadzeni mieszkańcy, przedszkolaki i młodzież szkolna, harcerze, strażacy, myśliwi, organizacje społeczne i polityczne oraz przedstawiciele władz samorządowych przemaszerowali przy akompaniamencie Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Gminy Gdów – przed Pomnik Pamięci na plantach, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze.

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrali Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas oraz Poseł na Sejm RP Władysław Kosiniak – Kamysz, wygłaszając okolicznościowe przemówienie, po którym liczne Delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy Pomniku Pamięci. Kwiaty złożyli, między innymi, delegacje władz samorządowych, delegacja z Wójtem Gminy Gdów Zbigniewem Wojasem, delegacja Rady Gminy Gdów z Przewodniczącym Tadeuszem Ciężarkiem, Poseł na Sejm RP Władysław Kosiniak – Kamysz, delegacje radnych powiatowych, rady sołeckiej Gdowa, komisariatu policji, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń i fundacji, kubów sportowych, ochotniczych straży oraz szkół. Po odegraniu przez orkiestrę Wiązanki pieśni legionowych wystąpiły dzieci z Przedszkola Samorządowego w Gdowie, które przyjęły od gospodarza gminy kosz pełen słodkości. Uroczystość poprowadziła Dyrektor Centrum Kultury w Gdowie Wioleta Chmiela.

Konstytucja 3 Maja została uchwalona w 1791 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jako pierwsza w Europie. Regulowała system prawny państwa, wprowadzając ustrój monarchii konstytucyjnej. Na jej podstawie przyjęto trójpodział władzy na władzę prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, zniesiono liberum veto, konfederację i wolną elekcję. Choć obowiązywała zaledwie przez 14 miesięcy, to była próbą unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej suwerenności. Święto 3 Maja zostało przywrócone w II Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Podczas II wojny światowej zostało zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich. Zakazane było również w PRL. Wyjątkiem był 1981 r., kiedy to obchody 190. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się legalnie, choć pod czujnym okiem SB. Od 1990 r. 3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków.

Wiele ciekawostek na temat Konstytucji 3 Maja można przeczytać na stronie Muzeum Historii Polski TUTAJ . 

Foto: Centrum Kultury w Gdowie, „Mój Gdów”. 

Źródło: IPN (dot. konstytucji). 

 

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content